Ze mlýna na Dožínkovou slavnost

01.10.2015 20:05
Tentokrát se scházíme i s prvňáčky na nádraží v Králově Poli. Když už máme všichni koupené lístky, jdeme na nástupiště a po chvíli nasedáme na vlak směr Tišnov. Vlak měl bohužel zpoždění, a tak cestou zjišťujeme, že nestihneme spoj v Tišnově... vystupujeme v Kuřimi, kde si děti chvilku hrají v přednádražním parku. Zanedlouho se přesouváme autobusem do naší cílové stanice: Veverské Bítýšky. Zde už nás čeká Ondra s Natanelem a jeho rodiči, kteří se k nám měli připojit v Tišnově. Přicházíme k mlýnu, i když tak na první pohled nevypadá. Nemá přeci mlýnské kolo! V tom nás však vítá a zve dovnitř pan mlynář. Při vstupu do mlýna ochutnáváme ještě teplé vodníkovy dušičky. Na začátku prohlídky si opakujeme druhy obilí (ta pšenice - máma, ten ječmen - táta, to žito - dítě,chlapec) a poznáváme i spoustu jiných obilovin. Dále nás čeká podrobný výklad, jak celý mlýn fungoval, jak jednoduché stroje nahrazovala technika, a jak se ve mlýně žilo. Po prohlídce si před mlýnem děláme obědovou pauzu, děti mají možnost koupit si nějakou drobnost na památku. Jistě jste zaznamenali zálibu dětí ve slunečních hodinách. Když už máme plná bříška a v obchodě došly sluneční hodiny, vyrážíme na autobus, zpět do Letokruhu. Cestou si zpíváme dožínkové písně, poté někteří v poklidu usínají v autobuse. 
 
V Letokruhu jsme si chviličku odpočinuli a začínáme chystat Dožínkovou slavnost, na kterou jsme se více než týden připravovali. Společné setkání začíná za zpěvu dětí v krátkém průvodu, který je zakončen předáním darů v podobě věnců a chleba hospodyni a hospodáři. Následuje pár tanců za doprovodu zpěvů a teď už hurá slavit. 
Děti jako vždy využily všech možností prostorů školy a pěkně si spolu vyhrály. Snad v tom sletu nezapomněly ochutnat spoustu dobrot, které připravili rodiče. Za celý tým Letokruhu studentka Kristýna