Volby do školské rady

13.09.2017 00:29

Hlasování proběhne e-mailem, který je třeba odeslat v den voleb – dne 15. 9. 2017, v době od 8:00 do 22:00 hodin na e-mailové adresy ředitelky a současně zřizovatele, tj. bara.strobachova@skolaletokruh.czkaterina.bukovjanova@skolaletokruh.cz. Ve svém volebním e-mailu je třeba se identifikovat (kdo hlasuje a za jaké dítě) a uvést, koho volíte.

Zákonní zástupci mohou volit kohokoliv (0 až 2 osoby), kdo s volbou souhlasí, i ty osoby, které předem nominovány nebyly. Mohou volit i sebe nebo druhého rodiče. Nemohou však volit ředitelku a ostatní pedagogické pracovníky.

Za každého žáka může volit jen jeden z jeho zákonných zástupců. Máte-li ve škole zapsáno více žáků, máte tomu odpovídající počet hlasů. Tj. pokud máte ve škole 1 dítě a budete volit, pošlete 1 e-mail s max. 2 jmény kandidátů. Pokud máte ve škole 2 děti a budete volit, pošlete max. 2 e-maily (každý e-mail s max. 2 jmény kandidátů).

Volba je dobrovolná, volit nemusíte nikoho, nebo jen jednu osobu, maximálně však dvě osoby, jinak by byl hlas neplatný. Zvoleni budou ti, kdo obdrží nadpoloviční většinu, v pořadí podle počtu hlasů. Pokud kandidáti nezískají dostatečný počet hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Pokud ani druhé kolo nebude úspěšné, je v pravomoci zřizovatele jmenovat zbylé členy školské rady.

Ve stejné době také pedagogové zvolí své zástupce do ŠR. Kandidáty za pedagogy mohou navrhovat i rodiče, nemohou je však volit.

Návrhy na kandidáty je možné posílat do 13. 9. 2017.