Velikonoční dílničky

08.04.2016 17:05

A PROČ SE NEPEČE KOZEL?

 
Středa před Zeleným čtvrtkem proběhla v Letokruhu ve znamení mazanců a beránků pečení, pomlázek pletení, vajíček zdobení a všelisjakého dalšího velikonočního vyrábění.
Poprvé se s námi vydováděla i Zuzka - nová paní učitelka prvňáků. S Lenkou a dětmi  opatrně malovaly, voskovaly jedno vajíčko hezčí než druhé. Naštěstí ne zas tak opatrně, aby jim občas nějaká ta skořápka nekřápla. Takové "křapky" hned putovaly na naše stanoviště, kde se nám hodily na výrobu velikonočního věnce. U vyrábění beránků jsme společně meditovali o tom, proč ne kozel, muflon nebo třeba i velbloud? Padaly i takové důvody, že "velbloud by při pečení moc smrděl, kozel ještě víc a navíc by se mu neupekly rohy". Debata to byla věru vášnivá:-) Pro rozhřešení si musely děti přijít za Gábi. Dozvěděly se i odpovědi na mnohá další "Proč?" týkající se Velikonoc, vytvořily přitom zajímavé mandaly.
Ať už jsou pro nás "Veliké noce" (Pesach - hebrejsky, Pascha - řecky) hlavním křesťanským svátkem, kterému předchází čtyřicetidenní půst připomínající putování Židů z egyptského zajetí pouští do země jim zaslíbené Hospodinem či je slavíme více jako svátky jara, všichni svorně se těšíváme (jsme -li kluci) nebo taky míváme trošku rozporuplné pocity (jsme-li holky) z pondělní pomlázky. Také od toho je mezi námi Ondra -chlap, aby se na ni s těmi ostatními ještě trochu menšími chlapy dobře připravil, naučil je plést vrbové mrskačky a ještě jim osvětlil, že pokud jinoch dostal od dívky modrou pentli, říkala mu tím jemně "nemám zájem", pokud žlutou, mohl si dělat naděje a pokud mu dívka věnovala červenou, tak to už byla láska.
Veškeré naše přípravy na krásné svátky byly díky pekařkám a pekařům provoněny vůní z velikonočních beránků a mazanců. Kristýna je s dětmi upekla podle zdravých receptů, ale hlavně podle dobrých:-)  Odpoledne v družince se po nich totiž jen zaprášilo.
Tak krásné Velikonoce zase příští rok! Dana