Vědomá komunikace 16.-17. 6. 2018

01.05.2018 13:30

Víkendový workshop Vědomá komunikace je příležitostí pro všechny, kteří chtějí rozvíjet zdravé mezilidské vztahy a přitom být sami sebou. Společně se budeme učit jak se efektivně dorozumět a zároveň si komunikaci vychutnat.

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí za využití metod zrychleného učení s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka.  Důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností a prožitek, uvědomování si a nácvik principů vědomé komunikace.

Kurz se koná 16. a 17. 6. 2018. Přihlašovat se můžete zde.