Vánoční život Letokruhu

23.12.2017 11:40

Od svaté Lucie až do svátku Ester, tedy od 13. do 19. 12. 2017, žil Letokruh vánočními projekty. Děti napříč ročníky se do nich zapsaly v pátek předtím podle scének a prezentací, které jim učitelé nabídli, aby je nalákali právě do své skupinky.  

Kdo se přidal k Heleně, Honzovi, Ondrovi a Daně do projektu Andělské zpěvy, naučil se pracovat s Werbeck metodou. Tato „škola pro odhalení hlasu“ usiluje o rozvoj toho, co je skryto v každém hlase. Lidé si při ní uvědomí, že hudební síly v nich jsou již přítomny a že je sami mohou odhalit.  Děti nacvičovaly také ne zcela tradiční písně, vyráběly andělské obleky a pracovaly s tzv. bumbum rourkami. Jejich zpěv zazníval v přestávkách mezi prezentacemi ostatních projektů a závěrečné andělské muzikantsko-bubenické číslo byl opravdu zážitek!

Dalším projektem byl projekt anglický s jednoduchým názvem Christmas.  Vedly ho Monika a Martina a děti se v něm seznamovaly se zvyky v duchu tradičních anglosaských Vánoc. Nacvičily písně, vyrobily masky a kulisy, hrály si se slovem Christmas. Celou dobu komunikovali všichni, začátečníci i pokročilí, pouze v anglickém jazyce. K nacvičení závěrečné prezentace a tvoření nedostaly děti jedinou českou instrukci. Klobouk dolů...

 

Vánoce očima cizince byl projekt vedený Petrem a Bárou. Na počátku projektu byla dětem představena temná vize toho, co by se stalo, kdybychom spolu přestali mluvit a spolehli se jen na techniku. Děti vyslechly příběh Megalana, který je vyslán na planetu Zemi, aby se znovu naučil žít a zachránil svoji planetu. Projekt odstartoval v centru Brna, kde se děti ptaly kolemjdoucích, co pro ně znamenají Vánoce. Další dny vytvářely představení o tom, co Megalan zažil na planetě Zemi o Vánocích. Co se dozvěděl? Jaké poselství Vánoc přinesl na svoji planetu? Projekt byl silným zážitkem s dětmi, které vytvářely představení, do něhož zakomponovaly spoustu vtipu, a zároveň filozofických debat o podstatě Vánoc a civilizace. 

1. L měla svůj samostatný projekt s názvem Vánoce dědečka a babičky vedený Radkou a Lenkou M. Projekt byl zaměřený na propojení generací a sociální vnímání dětí. Jaké jsou babičky a dědečkové v domově důchodců?  Co je baví, z čeho mají radost? Jak slavili Vánoce, když byli malí? Co by jim udělalo radost? Děti pro babičky a dědečky z jednoho domova pekly perníčky, vyráběly dárky a přání a společně si užili adventního času – hraním her a zpíváním koled. Všichni prvňáčci byli nadšení, vánoční návštěvou toto přátelství určitě neskončí!

Závěrečná prezentace všech vánočních projektů proběhla ve škole v úterý 19. 12. od 16 hodin. Přišli na ni rodiče i s mladšími sourozenci dětí, přinesli s sebou vánoční atmosféru i něco dobrého na zub. Vše dohromady přispělo s silnému vánočnímu soustředění, kterého si každý odnesl alespoň malý kousek také do svého domova.

Letokruh přeje všem Vánoce plné tohoto vánočního soustředění!