Tak trochu lesní škola

13.04.2014 11:21

Článek vyšel v Jihomoravských EKOLISTECH 04/2014

V Brně-Řečkovicích vznikla nová základní škola, kterou založili rodiče dětí z Lesní mateřské školky Sýkorka. Škola má přirozeně navázat na to dobré, co děti zažily ve školce.

Předškoláci se do školy často velmi těší. Jsou nadšeni ze všech nových věcí, které poznávají, neustále se na něco ptají a baví je objevovat nové souvislosti i zdánlivě obyčejných věcí. Rádi sami přicházejí na to, jak funguje svět, a jejich fantazie přitom pracuje na plné obrátky. Pro nás dospělé kolem nich je radost to pozorovat a být při tom. Proto by si mnoho rodičů pro svoje děti přálo školu, kde o toto nadšení z nových objevů nepřijdou a kam budou chodit rády nejen prvních pár týdnů, ale celé roky. Existuje taková?

Měnit základní školy je běh na dlouhou trať. Je řada zažitých a automaticky vnímaných věcí, které jsou v systému současného vzdělávání velmi pevně ukotveny a drží se ho jako klíště. A drží se v něm už od dob, kdy jsme na základní školu chodili sami. Školy se v principu mění jen velmi pomalu i přesto, že svět kolem se mění naopak velmi rychle.

Je stále mnoho rodičů, kteří jako to hlavní, co se děti v první třídě mají naučit, vnímají čtení, psaní a počítání. A přitom jako daleko zásadnější pro dnešní dobu je to, že si děti už od první třídy budují svůj vztah k učení. Učit už se budou celý život – nejen na základní, střední a vysoké škole – a bez kladného vztahu k učení v dnešním světě těžko obstojí.

Se vzrůstajícím počtem dětí ve třídě (opět nejsou výjimkou třídy o třiceti žácích) je jasné, že dnešní školy posilují zejména důraz na kázeň a poslušnost, řada věcí se během 45minutové hodiny nestihne probrat, a proto také přibývá úkolů na doma a učivo se kouskuje. Individuální přístup a důraz na to, aby žáci mohli říkat své názory a uměli je zároveň dobře formulovat, se tedy často zcela logicky vytrácí. Řadu návyků a informací o fungování světa si přitom děti vštípí právě na základní škole, a proto na výběru školy pro naše děti opravdu záleží.

Nová škola Letokruh

Existuje řada škol, které již léta dokazují, že je možné děti vzdělávat i jinak, přirozeněji. V září loňského roku se sešlo kolem Lesní mateřské školky Sýkorka v Brně – Mokré Hoře dost rodičů, kteří se rozhodli nejen pro svoje děti založit novou školu. Školu, kde bude možné už od začátku uplatnit při vzdělávání metody a principy, které považujeme za důležité.

Naše nová škola se jmenuje Letokruh, sídlí v Brně-Řečkovicích, získala akreditaci MŠMT a 1. září 2014 otevírá svou 1. třídu pro 16 dětí. Každý další rok až do 9. ročníku je v plánu otevřít vždy jen jednu třídu, kapacita školy je tedy omezená. Naším záměrem je mít malou školu rodinného typu. Škola je soukromá, zřizovatelem není obec, ale spolek.

Pro zapsání do rejstříku škol MŠMT jsme museli splnit řadu věcí, ale i tak nám zůstala pořád dost velká svoboda, abychom si budovali školu takovou, jakou ji pro děti chceme mít. Velkou inspirací a pomocníkem nám byla Základní škola Purkrabka ve Škvorci u Prahy. Tuto školu rovněž založili pro svoje děti rodiče a její principy jsou nám v mnohém blízké. Purkrabka se také rozhodla jít cestou akreditace a už rok dokazuje, že to jde.

Živá škola

Letokruh je pro nás živá škola, v níž děti tráví spoustu času venku. Řadu věcí se mohou učit přímou zkušeností a v terénu. Každý čtvrtek je v Letokruhu koncipován jako „lesní den“, kdy se děti budou učit mimo školu, pojedou na výlet, na exkurzi, výstavu nebo jen do přírody.

Ve škole nebudou děti veřejně hodnoceny a známkovány. Hodnocení a sebehodnocení bude probíhat zcela přirozeně – individuálně a slovně. Rozvrh hodin je ve škole nastaven pouze orientačně, děti se budou učit v blocích a pracovat na dlouhodobých projektech, individuálně i ve skupinkách.

Učitel je dětem průvodcem.

Dobrý učitel je pro nás takový, který umí děti respektovat, ale i motivovat, dobře je zná a záleží mu nejen na tom, jaké děti jsou, ale také na tom, jaké by být mohly. Rovněž rodiče jsou významnou součástí školy. Podílejí se nejen na vedení kroužků a pomoci s pořádáním veřejných akcí a slavností, ale hlavně mají jasný přehled o tom, co se ve škole děje. Pomáhají svým dětem při zpracovávání projektů, poskytují jim informace k tématům, která se ve škole probírají, nejsou lhostejní k jejich pokrokům a vědí o nich. Věříme, že k tomu, aby vzdělání našich dětí opravdu dobře dopadlo, je potřeba, aby učitel, dítě a rodič tvořili jeden tým. A přejeme si, aby tohle byl jeden z hlavních rysů školy Letokruh, kterou vnímáme jako školu životaschopnou, a především jako školu živou.

Mgr. Kateřina Bukovjanová
členka spolku Kaplia, zřizovatele ZŠ Letokruh