Svatojánská brána do naděje

29.07.2016 09:44

Svatojánská noc byla vždy považována za magickou. Po celé generace se v tuto noc chodilo na sběr devatera bylin do léčivých lektvarů, hledalo se zlaté kapradí, otevíraly se poklady matky přírody, zapalovaly se ohně… Svatojánská noc byla branou do něčeho nového – vstupem do opravdového léta, ale také nadějí na splnění si velkých přání...

Pro společnou oslavu konce školního roku jsme tedy nemohli vybrat lepší termín. Letokruží svatojánská slavnost pedagogů, žáků a jejich rodin se letos uskutečnila v prostorách Kaprálova mlýna, kam děti doputovaly v průběhu dne, rodiče s dalšími sourozenci většinou dorazili až navečer.

Na slavnosti nechybělo sbírání bylin, hledání pokladu, prokázání odvahy, společné zpívání, rozdělávání ohňů, ani pestrá a výtečná hostina a spaní ve stanech.

Ale to nejdůležitější, co bylo právě na této svatojánské slavnosti tak magické, byla atmosféra. Atmosféra společenství těch, kteří se dobře znají i těch, co se teprve seznamují, navazování rozhovorů, sdílení rituálů, společný smích nebo spálený buřt, pozorování ohně, hraní fotbálku, pomoc při stavění stanu... Slavnost se plně odehrávala „tady a teď“, a toto zpřítomnění celé školy mělo velkou sílu. Jsem ráda, že moje děti můžou chodit do školy, která toto umí.

Díky všem, kdo se na organizaci slavnosti podíleli, i těm, kteří zůstali až do rána i přesto, že se brzy ráno poté, co si sbalili stan, vraceli zase do práce.

Kateřina Bukovjanová, maminka Anežky z 2. L