Report z vylepšení teplotního komfortu v letokružích třídách

31.01.2016 10:05

S radostí jsem využil možnost společně s dětmi zlepšit kvalitu prostředí ve škole. Paní učitelky onemocněly a podezření padlo na přehřátý a přesušený vzduch v učebnách. Díky tomu děti problém chápaly a ochotně pomohly při jeho řešení.

Příčina byla jasná. Topení ani jeho výrazně dimenzované rozvody nelze ztlumit. Nejprve bylo nutné změřit průměry trubek a ujasnit si, co to ten průměr je. Potřebovali jsme znát délku izolepy na oblepení miralonů, proběhl i pokus o odvození obvodu kruhu.

Děti změřily a zaznamenaly do seznamu růměry a délky potřebné izolace.

Pro prvňáčky se jednalo o již těžko zvladatelný úkol, proto si mohli vybrat jednoduší pracovní listy se třemi variantami obtížnosti výpočtu. Zajímavým zážitkem pro mě bylo, když děti, které jen velmi těžko udržovaly pozornost nutnou pro vyslechnutí zadání, spočítaly nejvíce příkladů.

Seznam bylo nutné rychle přepsat do nákupní sms, protože skupina pověřená nákupem izolace již mířila šalinou do obchodu. Všichni zúčastnění akceptovali delší cestu v zájmu podpory lokálního prodeje.

Během volných chvil jsme spočítali množství radiátorů a rozpočítali rovnoměrné rozmístění zvlhčovačů jako podpůrného prostředku na zvednutí vlhkosti vzduchu. Letokružím bonusem je, že režné odpařovače je možné kdykoliv vyzdobit obrázky nebo barvami.

Po příjezdu materiálu si děti z 1. a 2.L užívaly řezání a lepení miralonu. Dobrým nápadem se ukázala být možnost pruhovanými miralony nahradit počítací montessori tyče.

Jako poděkování všem děvčatům za pomoc jsem si vzal k srdci přání, sehnat jinou barvu trubek než šedou. Třešničkou na dortu bylo společně našroubovat termohlavice.

Dík patří Gábině s Ondrou za pomoc a podporu při práci.

S pozdravem tatínek Fandy a Honzíka Roman