Projektový týden

09.10.2017 06:00

První projektový týden se v Letokruhu uskuteční v termínu 16.–20. 10. 2017.

9. 10. proběhne v prvním vyučovacím bloku představení projektů jednotlivými garanty. Děti se pak následně během pondělí a úterý budou zapisovat k tématu, které jim bude nejbližší. Témata jsou čtyři, děti se rozdělí dle zájmu napříč ročníky - ve vzniklé skupině budou pracovat celý týden s vyučujícími, kteří budou garanty projektů.

Projektová výuka bude probíhat zpravidla dopoledne (4 nebo 5 vyučovacích hodin), s výjimkou čtvrtka, který bude zpravidla vyhrazen exkurzím.
 
Povinná výuka angličtiny v projektovém týdnu bude v rozsahu dvou vyučovacích hodin: pro 4.L v úterý 5. a 6. vyučovací hodinu, pro 3.L ve středu 5. a 6. vyučovací hodinu.