Peter Gray a workshop se zakladateli izraelské demokratické školy

09.04.2016 18:39

Také pedagogové ZŠ Letokruh se v pátek 15. 4. a v sobotu 16. 4. v Praze účastní přednášky Petra Graye a workshopu Co je jeruzalémská demokratická škola typu Sudbury?

V demokratických školách je žák/student ve formálně rovnocenném postavení s lektorem. Vzájemná spolupráce je obvykle dobrovolná. Studenti se podílejí rovným dílem s dospělými na tvorbě pravidel i na jejich vymáhání. Obvykle také významným způsobem organizují chod školy. Výuka probíhá často neformálně a ve smíšených skupinách. Mohou však být vyučovány i jasně popsané předměty s pravidelným rozvrhem vyhrazené pro určitou věkovou skupinu.

Více zde.