Kurz Vědomá komunikace už od 18. 4. v Letokruhu

25.03.2016 10:15

Chcete se cítit lépe v mezilidských vztazích a přitom být efektivnější v tom, co děláte?

Dopřejte se čas a prostor ke svému rozvoji! 
Přihlašte se k jedinečnému kurzu "Vědomé komunikace", který systematickým způsobem rozvíjí schopnost vědomě naslouchat a aktivně odpovídat,
řídit své emoce, využívat svůj tvořivý potenciál a přitom být sám sebou.

https://www.skolaletokruh.cz/po-skole/pro-dospele/vedoma-komunikace/