Jak jsme si ukradli vlastní školu

03.04.2018 21:35

Vyjádření k článku “Ukradená škola”, který napsal pan Libor Teplý pro Řečkovický zpravodaj. Na této stránce jsou jednotlivé části textu pana Teplého (kurzívou) a k němu vyjádření ze strany původního zřizovatele školy Letokruh, který podle pana Teplého ukradl školu.

...

„Napadlo by někoho, že v rámci našeho právního systému lze ukrást školu? A právě toto se stalo Základní škole Letokruh v Řečkovicích. Základní škola Letokruh vznikla v průběhu roku 2013 z nadšení a s vynaložením nemalé tvůrčí energie skupiny převážně mladých maminek dětí předškolního věku. Podařilo se jim to, a od té doby se postupně škola rozrůstala až do letošního února, kdy byla už plně respektovanou a žádanou „alternativní“ základní školou se státní akreditací. Ve čtyřech třídách ji navštěvovalo 52 dětí, zaměstnávala krom ředitelky 7 pedagogů, 3 asistenty a 5 zaměstnanců, při škole fungovalo 6 zájmových kroužků.“

Základní školu Letokruh založili rodiče (maminky i tatínci) sdružení ve spolku Kaplia, který byl oficiálním zřizovatelem školy.  Podrobný příběh vzniku školy najdete zde. Zřizovatel školy má podle zákona své zástupce v orgánech školy, jmenuje a odvolává ředitele školy. 

...

„Škola měla plán svého dalšího rozvoje a ještě v únoru nikdo ze zaměstnanců netušil, že se schyluje k jejímu konci. V půli února byla totiž ze dne na den odvolána ředitelka školy, kterou zřizovatel ještě před začátkem letošního školního roku potvrdil ve funkci (vedla už školu dva roky) po jejím vítězství ve výběrovém řízení. Zřizovatelem je občanské sdružení Kaplia, vedené ing. Janem Andréskem. Odvolání ředitelky nezdůvodnil a na její místo okamžitě a bez vědomí školské rady jmenoval ředitelku novou.“

K řádnému a odůvodněnému odvolání ředitelky školy došlo na návrh Rady školské právnické osoby na základě dlouhodobé nespolupráce a nedůvěry mezi ní a zřizovatelem. Důvěru, kterou Bára Strobachová od zřizovatele dostala v srpnu 2017 jmenováním do funkce po výběrovém řízení, ztratila. Nikoli však ze dne na den, nýbrž po půlroční snaze zřizovatele nastartovat ve škole procesy, bez nichž by další rozvoj školy nebyl možný. 

...

„Ve škole ze své mocenské pozice nastolil takové pracovní podmínky, že během krátké doby dali všichni zaměstnanci výpověď, jako poslední pak i nová ředitelka.“

Zřizovatel, ani jeho předseda Jan Andrések, ani nově jmenovaná ředitelka žádné změny v chodu školy nebo v nastavení pracovních podmínek nedělali, ani nic takového nechystali. Záměrem nového vedení školy bylo školu spoluvytvářet a dál rozvíjet se stávajícími pedagogy a zaměřit se zejména na budování druhého stupně. Opustit školu se pedagogové rozhodli ještě před setkáním s nově jmenovanou ředitelkou podáním hromadné výpovědi. Reakce pedagogů nejvíce zaskočila zejména nic netušící rodiče. Zřizovatel vyjádřil nespokojenost s prací ředitelky školy, nikoliv pedagogického týmu. Pedagogové podmiňovali stažení výpovědi požadavkem na změny ve zřizovateli i orgánech školy tak, aby byla škola řízená komunitně (pedagogy a rodiči společně), což zřizovatel nevnímal jako funkční model pro dlouhodobou stabilitu školy. 

...

„Následnou ředitelku vybral zřizovatel ze svého středu, ustanovil ji do funkce a zároveň na ni převedl veškerou svou pravomoc. Současná ředitelka, Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D., tedy v jedné osobě slučuje všechny pravomoci zřizovatele a zároveň ředitelky školy (ze školy ale podle podaných výpovědí mají ke konci dubna odejít všichni současní pedagogové, asistenti a většina ostatních zaměstnanců a pravděpodobně i velká část žáků).“

Zřizovatel zvažoval dvě varianty – variantu pedagogů (škola řízená pedagogy a rodiči) nebo převedení zřizovatelských práv na partnera, který by se mohl stát garantem dalšího fungování školy (ve smyslu původních ideí zakladatelů školy). Nakonec se přiklonil ke druhé z uvedených variant. Garantem dalšího fungování školy se stala Petra Komárková – původní členka spolku Kaplia a jedna ze zakladatelek ZŠ Letokruh, která už měla zkušenosti s vybudováním a řízením vlastní školy Mint v Brně-Chrlicích. Petra Komárková byla jmenována novou ředitelkou a zároveň na ni dosavadní zřizovatel, spolek Kaplia, převedl práva a povinnosti zřizovatele Základní školy Letokruh. Petra se tak stala jediným zřizovatelem Letokruhu. Mezi hlavní priority nové ředitelky patří především zajištění bezproblémového chodu prvního stupně a další rozvoj školy – postupné vybudování druhého stupně – při zachování původních principů a hodnot, na kterých Letokruh stojí.

...

„K napsání této zprávy jsem se rozhodl nejen proto, že život školy se zájmem a s radostí sleduji od jejího vzniku, ale hlavně proto, že vnímám popsané jednání zřizovatele jako projev arogance moci v rámci právního systému. A navíc jako jednání nepochopitelně bezohledné nejen vůči zaměstnancům, ale především vůči dětem samotným, které svým jednáním připravil o kolektivy, ve kterých se cítily tak dobře, o jejich oblíbené učitele a zanechává je dva měsíce před koncem školního roku „bezprizorní“. Nevím, jak bych situaci mohl pomoct, ale považuji téměř za svou povinnost alespoň nemlčet.“

Respektujeme to, že se vývoj v Letokruhu panu Teplému nelíbí. Jeho tvrzení o krádeži školy a další informace v článku jsou ale bohužel lživé, a proto vnímám za svou povinnost se k jeho textu vyjádřit. Školu zřizovatel nemohl ukrást sám sobě. Pro převedení zřizovatelských práv na Petru Komárkovou hlasovala většina členů spolku Kaplia. A není také pravda, že děti budou do konce školního roku bezprizorní. Všem pedagogům bylo nabídnuto zůstat alespoň do konce školního roku, dva pedagogové již tuto variantu potvrdili. Zároveň probíhá intenzivní výběrové řízení, v němž se objevuje několik kandidátů, kteří mohou nastoupit prakticky ihned. Je v zájmu školy zajistit svým žákům nepřetržitě kvalitní výuku a navazovat na to dobré, co ve škole je od prvopočátku.

Naštěstí je nemalé množství rodičů, kteří změny vnímají jako přirozenou součást života, změnu ředitelky a zřizovatele jako krok ke stabilizaci školy a kteří škole nadále důvěřují a se svými dětmi v Letokruhu zůstávají.

...

Pokud vás situace v Letokruhu zajímá, budeme moc rádi, když se za námi přijdete podívat - ať už do školy, nebo třeba na Jarní brigádu na zahradě, která bude v neděli 15. dubna odpoledne.