Eloukovy příběhy

11.01.2018 14:01

V tomto týdnu směřují letokruží žáčci, kteří neodjeli se zbytkem školy na hory, své aktivity k páteční výstavě Kouzelný svět počítačových her. Učí se všichni spolu a zažívají takový malý projektový týden.

Úterní heslo dne „NA KONCI PŘÍBĚHU MŮŽE BÝT JEŠTĚ POKRAČOVÁNÍ“ přineslo do vyučování představení nového tvora - Elouka - a jeho příběh. Byl rozvětvený, po každé větě se dvěma možnostmi pokračování. Společně děti došly k osmi koncům neukončeného příběhu a některým tyto možnosti rozhodování připomněly počítačovou hru.


Pak děti ve třech skupinkách vytvářely další rozvětvené příběhy o Eloukovi, což je velmi bavilo, proto pokračovaly i dál než ke čtvrté úrovni větvení. Ukázalo se, že nějaký nápad mohl ve skupince uplatnit každý a skupinky se nad úkolem velmi dobře spojily.

Další herní aktivita - v realitě, nikoli na monitoru - byla najít Eloukův domov získáním písmenek při plnění úkolů. V každém z osmi úkolů byly dány dvě možnosti, z nichž jedna byla správná. Bylo třeba určité bystrosti k vyluštění. Mentální výzva i výživa pro všechny .

Na závěr dne reflexe – co bylo těžké, které úkoly bavily, jak šlo vyluštit tajenku a i lítost nad loučením s Eloukem.