Čtenářský klub

29.01.2018 23:15

Novinkou v kroužcích pro druhé pololetí je Čtenářský klub

 
Čtenářský klub je financovaný z grantu ministerstva školství, který škola získala. Ve druhém pololetí nahradí Matematický klub (který byl realizován také z výše jmenovaného grantu).
Klub se bude konat ve stejném čase: v pondělí 13:15-14:45, opět s Petrem Okurkou:
 

Čtenářský klub nabídne dětem prostor pro různé formy čtení, sdílení čtení a práci s texty. Texty podle výběru dětí, ale i s texty předkládanými učitelem – Petrem. Hlavní snahou je zprostředkovávat čtenářské zážitky a probouzet zájem o četbu.

Dáme prostor čtení samostatnému, tichému. Dáme prostor hledání a sdílení prožitku ze čtení textu. Číst budeme samostatně, ve dvojicích nebo skupinkách i společně. Na základě zkušenosti s knihou si děti budou knihy doporučovat a odpovídat na doporučení.

Chci zařadit i metody pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, jako jsou čtení s otázkami, čtení s předvídáním, dílna čtení, metoda I.N.S.E.R.T. a učení se navzájem.

Konkrétní použití a podoba jednotlivých metod bude záležet na vstupní úrovni čtenářských dovedností, ať je jakákoli, mojí snahou je rozvíjet ji dále. Věkové omezení nemám, mohou se hlásit děti kteréhokoli ročníku.

Přehled přečtených knih a textů za každé setkání si děti budou evidovat.

Čtení mě baví, a chci dětem pomoct najít si k tomu cestu také. A těm, které baví už teď, nabídnout (snad) i nové možnosti a pohledy.

Těším se na čtenářská dobrodružství!