Štěpánka Mazel

 
Narodila se v Brně, ale od xxx let žila v Belgii, kde později vystudovala Slavistiku na univerzitě v Lovani. Na stejné univerzitě založila roku xxx obor češtiny a o několik let později spoluzaložila katedru češtiny i na univerzitě v Gentu. V roce xxx se vrátila z Belgie do rodného Brna.
Život jí přinesl hromadu nevšedních zkušeností, které ji naučily nebát se překážek a postavit se problémům čelem. Domluví se šesti jazyky a schopnost komunikace patří mezi její silné stránky.
Přála by si, aby Letokruh byl školou, která poskytne dětem pevný základ k jejich aktivnímu vývoji, místem, kde budou mít možnost se potkat se svým talentem; podhoubím, které bude podněcovat jejich touhu po poznání a dá jim vše potřebné; tedy školou, kterou budou moci opustit jako silné osobnosti schopné samostatného růstu. 

Ředitelka ZŠ Letokruh

Narodila se v Brně, ale od mládí žila v Belgii, kde později vystudovala Slavistiku na univerzitě v Lovani. Na stejné univerzitě založila obor češtiny a o několik let později spoluzaložila katedru češtiny i na univerzitě v Gentu. V roce 2014 vystudovala v Gentu policejní akademii a několik let pracovala jako terénní pracovník pro urovnávání sporů. Mezi její další pracovní zkušenosti patří výuka náboženství na střední škole a tlumočení pro soud a policii. 

Do rodného Brna se vrátila po více než 30 letech. Život jí přinesl hromadu nevšedních zkušeností a zážitků, které ji naučily nebát se překážek a postavit se problémům čelem. Domluví se šesti jazyky a schopnost komunikace patří mezi její silné stránky.

Ve své práci ředitelky chce usilovat o to, aby byl Letokruh školou, která poskytne dětem pevný základ k jejich aktivnímu vývoji; místem, kde budou mít možnost se potkat se svým talentem; podhoubím, které bude podněcovat jejich touhu po poznání a dá jim vše potřebné; tedy školou, kterou budou moci opustit jako silné osobnosti schopné samostatného růstu. 

Motto: “Osobní růst není v získávání nových informací, ale v odbourávání existujících omezení.“