Martina Strnadlová

garant 2. stupně a asistentka ve výuce

Martina vystudovala Vyšší odbornou zdravotnickou školu: obor Zdravotnický záchranář a současně bakalářský program na MU – Francouzský jazyk a Výtvarná výchova. Magisterská studia dokončila na Univerzitě Paul-Valéry v Montpellier – obor Sociolingvistika a Didaktika cizích jazyků a kultur, Francouzština jako cizí jazyk. Během studií se věnovala problematice malotřídních škol a předškolní vícejazyčné výchově a vzdělávání u nás a ve Francii. Mluví plynně francouzsky, anglicky, polsky, trochu španělsky a německy.

Poslední léta je Martina na volné noze a snaží se dělat to, co ji opravdu baví: učí francouzský jazyk a češtinu pro cizince, vytváří, recykluje, vede kroužek sportovního a skalního lezení a v zimě učí děti lyžovat.

Řídí se heslem : Dělej, co Tě baví, a buď v tom dobrý(á)!

Co Vás zaujalo na škole Letokruh?

Klid, otevřenost, vztah k přírodě a „zápal pro věc” paní ředitelky.

Co Vás baví na práci s dětmi především?

Baví mě, když JE to baví…ať je to cokoliv.

Co Vám připadá důležité děti naučit?

Nebát se…

V čem je podle Vás Letokruh jiný než klasická třída?

Letokruh je o komunitě dětí, pedagogů a rodičů, o individuálním přístupu, o nadšení a motivaci pedagogů dětem předat zkušenosti a vědomosti, o samostatnějších a zvídavých dětech. Některé z těchto samozřejmostí se z klasických městských tříd často vytrácejí.

Jaký způsob hodnocení dětí je Vám blízký?

Nejlepším hodnocením je pro mě sebereflexe, poučení a pochopení vlastní chyby.

Jak si představujete komunikaci s rodiči?

Jako trialog pedagoga, rodiče a dítěte založený na otevřené diskuzi.