Marie Švecová

V závěrečných ročnících Studia Učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně jsem si
uvědomila, že tzv. alternativní přístupy vzdělávání jsou pro děti nejen smysluplnější (dítě se podílí na
své cestě vzděláním a spoluvytváří ji), ale i přirozenější (dospělý má roli průvodce, pozorovatele). Při
zahraničním Erasmus pobytu v rakouském Grazu jsem se na tamější Pädagogische-Akademie poprvé
setkala s Montessori třídami prvního stupně v praxi.
Absolvovala jsem akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být
respektován manželů Kopřivových a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori
dovednosti (Hudba, Psychogeometrie, Psychoaritmetika, Připravené prostředí na 1. stupni ZŠ),
navštívila jsem několik seminářů Nové školy, Original Play Freda Donaldsona a další seberozvojové
kurzy (např. Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Reflexologie nohy, atd.).
Aktivně spolupracuji s Montessori rodinným vzdělávacím centrem v Brně -Řečkovicích, kde lektoruji
workshopy, semináře a akreditovaný kurz Montessori pedagogika pro MŠ i programy pro děti.
Pedagogické zkušenosti jsem získávala v nově vznikajících věkově smíšených třídách prvního stupně i
v předškolních zařízeních v Brně, jakož i soužitím se třemi vlastními dětmi (Annou Amálií, Janem) a
podporujícím manželem Jiřím.
Hudba zní celým mým životem a s přibývajícími zářezy let na pažbě života se některé skladby už
párkrát zopakovaly... Vnímám ji jako bezpečný prostor a dar lidstvu i jako nástroj k vyjádření vlastní
individuality. Takto bych charakterizovala i moje rozpoložení při práci s dětmi.
Když jsem byla menší, chtěla jsem být baletkou nebo dirigentem. Moje poslední vášeň - ručně šité
quilty.

třídní učitelka 1. L

Marie vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti (Hudba, Psychogeometrie, Psychoaritmetika, Připravené prostředí na 1. stupni ZŠ). Navštívila několik seminářů Nové školy, Original Play Freda Donaldsona a další seberozvojové kurzy (např. Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Reflexologie nohy, atd.).

Co Vás přivedlo k zájmu o alternativní pedagogiku?

V závěrečných ročnících studia učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně jsem si uvědomila, že tzv. alternativní přístupy vzdělávání jsou pro děti nejen smysluplnější (dítě se podílí na své cestě vzděláním a spoluvytváří ji), ale i přirozenější (dospělý má roli průvodce, pozorovatele).

Co Vás zaujalo na škole Letokruh?

Název, který probudil mou zvědavost. Miluji symboly, takže jsem se zajímala dál, co se pod tímto názvem v praxi skrývá...

Kde a na jakém typu škol jste učil/a v předchozích letech?

Více než desetileté pedagogické zkušenosti jsem získala ve věkově smíšených Montessori třídách prvního stupně na ZŠ Pastviny v Brně, v předškolních zařízeních v Brně, jakož i soužitím se třemi vlastními dětmi (Annou, Amálií a Janem) a podporujícím manželem Jiřím.

Co Vás baví na práci s dětmi především?

Být s dětmi a mezi dětmi. Raději vytvářím nové, než opravuji staré, v tom jsme si s dětmi blízcí. Společná cesta, přítomnost, rozmanitost, dynamika.

Co Vám připadá důležité děti naučit?

Umět si vybírat a rozhodovat se. Cenit si svobody a být nezávislý na autoritě (poněvadž umím být autoritou sám sobě). Vnímat své potřeby, vyjadřovat pocity a respektovat prostředí, ve kterém žiji (lidi, živočichy, rostliny i věci).

Jaké pedagogické koncepce ve své práci využíváte?

Učitel je průvodcem dítěte. Každý člověk je jedinečná osobnost. Spolupráce je efektivnější a zábavnější než konkurence. Smysluplnost zpětné vazby (umět ji dávat i přijímat), sebereflexe.

Jako základní podmínky pro učení se vnímám bezpečné prostředí a dostatek prostoru, zájem dítěte (senzitivní období - daná vývojově, nejrůznější témata, hledání odpovědí) a konkrétní materiály k práci (předměty, pomůcky, prožitek), vzájemná důvěra.

Jaký způsob hodnocení dětí je Vám blízký?

Co se ti dařilo? Vidím, že máš radost... Co bys udělal/a příště jinak? Co bys chtěl/a změnit? S čím chceš pomoci? Chyba je pro mne součást učení, je nenahraditelná pro vlastní zkušenost a poučení se. Závěrečné hodnocení - stručná popisná zpráva o tématech, kterými se dítě v daném období zabývalo.

Jak si představujete komunikaci s rodiči?

Jako prostor pro otevřenost, naslouchání a vzájemný respekt. Prakticky - možnost konzultací a návštěvy (pozorování) ve vyučování.

Co Vás baví a zajímá kromě práce s dětmi?

Hudba, která zní celým mým životem, a s přibývajícími zářezy let na pažbě života se některé skladby už párkrát zopakovaly... Vnímám ji jako bezpečný prostor a dar lidstvu i jako nástroj k vyjádření vlastní individuality. Takto bych charakterizovala i moje rozpoložení při práci s dětmi. Když jsem byla menší, chtěla jsem být baletkou nebo dirigentem. Moje poslední vášeň - ručně šité quilty.