Koordinátoři kruhů

Přehled jednotlivých kruhů a jejich aktivit najdete zde.
 

Andrea Škrobáková

koordinátorka kruhu fundraisingu

Andrea vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a v současné době pracuje jako projektový manažer. Vedla desítky mezinárodních projektů z různých oblastí – od financí, výroby, zákaznického servisu až po IT a tyto zkušenosti zúročuje i při pomoci Letokruhu. Kromě koordinátorky Kruhu fundraisingu je také členkou Kruhu propagace.

"Vnímám, že je pro školu třeba získat peníze na projekty, které bychom neufinancovali ze školného. Spousta těchto peněz leží v dotačních programech a výzvách a jejich získání není často ničím jiných než pouhou projektovou prací, se kterou mám bohaté zkušenosti. Ve škole jsou rodiče, kteří mají k oblasti blízko, a tak věřím, že společnými silami se nám podaří finanční prostředky pro školu získat a nastavit proces, jak by vše mohlo jednodušeji fungovat i v budoucnu." 

Andrea je instruktorkou jógy a jógy pro děti, ve volném čase jógu předává dál, ráda šije a háčkuje. Má dvě dcery, starší nastoupila do Letokruhu v roce 2016.

 
 

Jana Andrésková

koordinátorka kruhu PR

Jana je z Liberce a do Brna ji zaválo studium ekonomického oboru na Mendlově univerzitě. Zpětně vnímá z dob studia jako nejpřínosnější své zahraniční cesty (USA, Skotsko, Burkina Faso, Belgie, Kanada) a to, že se se na cestách dostala k malování, u kterého už zůstala. Profesně se už přes deset let pohybuje v oblasti tvorby webových stránek a online marketingu. V Letokruhu byla jedním za zakládajících rodičů. Má na svědomí vizuální prvky školy - cedule a cedulky na dveřích, propagační materiály a webové stránky. Aktuálně je v Letokruhu koordinátorkou kruhu PR a členkou školské rady. 

 
 

Martin Šíbl

koordinátor kruhu slavností

Martin vystudoval obor „podnikové hospodářství a management“ na ESF MU v Brně a většinu profesního života strávil na obchodně-manažerských pozicích v telekomunikačních firmách. Kromě lásky k horám, mnoha sportům a jiným koníčkům se našel především ve folklorním tanci a rockové muzice. Nyní se plně věnuje rodině a v rámci Letokruhu je členem školské rady, koordinátorem kruhu slavností a členem kruhů II. stupně, PR a fundraisingu.

 
 

 

Renata Kučerová

koordinátorka kruhu zahrady

Renata pochází od Uherského Hradiště.  Do Brna přišla  v roce 1994 studovat Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a v Brně už zůstala. V současné době pracuje a učí na Provozně-ekonomické fakultě MENDELU v Brně. Má ráda les, hory, čerstvě napadený sníh a západy slunce.  Aktivně se věnuje orientačnímu běhu, v oddíle SK Brno-Žabovřesky pomáhá s tréninky nejmladších dětí. Vlastní děti má dvě – staršího Tomáše a mladší Terezku, která nastoupila do Letokruhu v roce 2016.
 
„Mám ráda společnou práci, jsem šťastná, když můžu být aktivní součástí dění kolem sebe. V Letokruhu je toto možné  a především letokruží zahrada je pro to ideální příležitost.“
 
Kromě kruhu zahrady je Renata, díky svému pracovnímu zaměření, také členkou kruhu fundraisingu.