Radka Šichová

Radka Šichová
asistentka ve výuce, vychovatelka ve školní družině

Radku provází děti již téměř 20 let. Začínala jako vedoucí na táborech a také pravidelných schůzkách s dětmi v oddíle. Práce s dětmi ji vždy velice nabíjela a byla pro ni velikou inspirací. Vystudovala pedagogickou fakultu MU v Brně, obor speciální a sociální pedagogika. Pracovala jako vychovatelka v dětském domově a také se věnovala sociální práci s dětmi a rodinami nacházející se v nepříznivých životních podmínkách. V současné době se věnuje svým dvěma malým dětem a to ji přivedlo k hlubšímu přemýšlení nad jejich dalším rozvojem a vzděláním.  Absolvovala také výcvik v krizové intervenci a pracuje na Lince důvěry v Brně. Věnuje se józe a vede také jógu s dětmi při mateřském centru. Miluje přírodu, hory a aktivní pohyb, ráda zpívá a také výtvarničí.

„Čím jsem starší, tím více je mi svět dětí bližší a osobně rozvíjející. Ráda se jimi nechávám inspirovat.  Jsou pro mě velkou studnicí nových zážitků, zajímavých myšlenek a nositeli velkých a intenzivních prožitků a emocí, jak těch méně radostných, tak i pozitivních.“