Jana Smejkalová

Asistentka pedagoga

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu MU. Velkou inspirací jí byla a je LMŠ Sýkorka, se kterou spolupracovala od jejích začátků. Je lektorkou dětské jógy a má dva syny. Čas s dětmi ráda prožívá v přírodě, čtením knížek a encyklopedií a objevovaním.

"Baví mě dětská bezprostřednost, upřímnost a nespoutanost, legrácky,smích a lumpačení... a jejich schopnost nevědomky nastavovat zrcadlo."

Co Vás zaujalo na škole Letokruh?

Školu Letokruh sleduji od jejího prvopočátku. Idea školy vznikla mezi rodiči v naší lesní mateřské školce Sýkorka a od té doby jsem s Letokruhem v kontaktu a pořád mě to baví :-)

Co Vás baví na práci s dětmi především?

Energie. Bezprostřednost. Upřímnost. Sranda. Vnímání přítomného okamžiku. Schopnost vidět výjimečnost v obyčejných věcech.

Co Vám připadá důležité děti naučit?

V přátelksé atmosféře dětem pomoct zorientovat se v tom, jak se k sobě navzájem, k sobě samému a k přírodě chovat. Důležitost přikládám i tomu, aby dětem bylo předáno určité penzum znalostí a vědomostí, a tím rozvíjet jejich přirozený potenciál.

V čem je Letokruh jiný než klasická třída?

Rozdíl vnímám především v domácké atmosféře. Velikou výhodou je malý počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat čas každému dítěti individuálně. Vzájemná interakce je pak daleko efektivnější.

Jaký způsob hodnocení dětí je Vám blízký?

Nejpřirozenější mi je, když se dítě hodnotí samo. S tím mu mohu pomoci řízeným rozhovorem. Sebehodnocení by mělo probíhat průběžně a pravidelně. Blízké je mi samozřejmě také slovní hodnocení.

Jak si představujete komunikaci s rodiči?

Ideálně jako oboustranně otevřenou a empatickou :-) Přátelskou. Je potřeba, obzvlášť na škole, jako je Letokruh, aby vztahy mezi pedagogem, rodiči a dítětem byly otevřené a bezpečné. Aby se ani jedna strana nebála otevřeně sdělovat své potřeby.