Dana Dočkalová

asistentka ve výuce a lektorka individuální výuky na zobcové flétny

Dana studovala češtinu a dějepis na FF MU v Brně. Literatura má v jejím životě určitě místo, je však i nadšenou muzikantkou, působila v komorním souboru Telemann baroque collegium, již mnoho let se věnuje výuce hry na zobcové flétny. Pracova také ve waldorfské škole jako asistentka pedagoga. Pět tříd „vystudovala“ Šimonem, jehož osobitým světem se nechává mnohdy inspirovat. Téměř všechny volné chvíle tráví se svými, naštěstí podobně naladěnými, blízkými v přírodě, nejlépe na horách. Má ráda pohyb všeho druhu (nejlépe spojený s přírodou). Radostí jsou jí setkání a společné aktivity s přáteli i se dvěma již dospělými dcerami a jejich partnery.

„Po celý svůj dosavadní profesní život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí a principy  školy Letokruh jsou mi z mnoha důvodů blízké. Naše dvě děti vyrůstaly spolu s vrstevníky ze spřátelených rodin tak, že jsme s nimi trávili mnoho času v přírodě a různorodými tvůrčími aktivitami. Vlastně jsme se pokoušeli realizovat způsob výchovy, který je dnes vlastní vznikajícím lesním školkám. Dcery s námi během dětství a dospívání prošlapaly doslova "kus světa". Bohatství, které tím získaly, nespočívá pouze ve vědomostech, které si při tom o přírodě i navštívených místech osvojily, ale také v zakoušení přátelské pospolitosti a v mnohém tom neviditelném a slovy těžko uchopitelném, co však přesto formuje naše duše.“

Dana se v Letokruhu věnuje i individuální výuce hry na zobcové flétny.