Naši lidé

ředitelka školy

Štěpánka vystudovala Slavistiku na univerzitě v Lovani v Belgii. Na stejné univerzitě založila obor češtiny a o několik let později spoluzaložila katedru češtiny i na univerzitě v Gentu. V roce 2014 vystudovala v Gentu policejní akademii a několik let pracovala jako terénní pracovník pro urovnávání sporů. Život jí přinesl hromadu nevšedních zkušeností a zážitků, které ji naučily nebát se překážek a postavit se problémům čelem.

Oblíbené motto: “Osobní růst není v získávání nových informací, ale v odbourávání existujících omezení.“ 

> přečtěte si o Štěpá nce více

 

Petra Komárková

zřizovatelka školy

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy a v rámci celoživotního vzdělávání si rozšířila kvalifikaci na učitelství 1. stupně. Na Univerzitě Pardubice vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy. V Brně vystudovala doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě. Rok vyučovala na Univerzitě Porto v Portugalsku, strávila pracovně i cestováním více jak rok v USA, několik měsíců pracovala v Německu. Organizační schopnosti si vytříbila např. při koordinování víceletého mezinárodní projektu. Dále se vzdělává, sleduje trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, zajímá se o alternativní pedagogické přístupy, absolvovala vzdělávání v Montessori pedagogice (od několika hodinových seminářů přes vícedenní vzdělávání až po měsíční AMI kurz). Je jedním ze zakládajících rodičů základní školy Letokruh a od března 2018 je jejím jediným zřizovatelem. Zároveň vybudovala a řídí vlastní soukromou Montessori školu v Brně-Chrlicích. Má 3 děti. Ráda cestuje, snowboarduje, jezdí na silničním kole, čte či studuje, zahradničí a tvoří rukama.

> přečtěte si o Petře více

 

Martina Heyerová

třídní učitelka I. L

Martina vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zajímá se, co je nového ve vzdělávání, snaží se neustále rozvíjet a být lepším člověkem. Baví ji angličtina, dívat se na svět z výšky, ráda se hýbe, plave, cvičí jógu, chodí po kopcích i za kulturou, a když prší, otevře okno dokořán, poslouchá déšť a je v posteli s čajem a knížkou.

> přečtěte si o Martině více

 

 

Darina Skríčková 

párová třídní učitelka I. L

 

Darina miluje život, přírodu, cestování, výzvy, tvoření a lidi. Věří, že každý v sobě máme obrovský dar, veliký potenciál, který čeká jen na nás, až jej probudíme. A protože svět potřebuje originalitu každého jednoho z nás, oslovily ji myšlenky naší školy a rozhodla se opět vrátit do školního prostředí. Vystudovala učitelství přírodopisu a výchovy ke zdraví, ale jak sama říká, člověk by se měl učit celý život. Na práci s dětmi ji nejvíce fascinuje dětská otevřenost, autenticita a bytí v přítomnosti.

 

Jana Šimonová

třídní učitelka ve II. L a speciální pedagožka

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu MU, Speciální pedagogiku pro učitele. Zkušenosti s vedením dětského kolektivu získala díky bohaté praxi studia VŠ, organizováním aktivit na dětských táborech, vedením aktivizačních tématicky zaměřených hodin na ZŠ – tvoření dětí s rodiči, organizování venkovních aktivit a společných výletů. V Letokruhu se věnuje dětem ve družině a vede individuální speciálně-peagogickou péči.

Od mládí aktivně pracovala jako dobrovolník v různých organizacích (Hnutí Duha, Oblastní charita Brno, Hospic Rajhrad, atd.), byla průvodce na táborech s dětmi s postižením, dlouhodobě byla sportovní asistentkou postižené dívce. Volný čas prožívá nejraději s rodinou v přírodě, pečením dobrot nebo ponořená do světa knih.

 

Dana Dočkalová

párová učitelka ve II. L a výuka hudební výchovy

„Po celý svůj dosavadní profesní život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí a principy  školy Letokruh jsou mi z mnoha důvodů blízké. Naše dvě děti vyrůstaly spolu s vrstevníky ze spřátelených rodin tak, že jsme s nimi trávili mnoho času v přírodě a různorodými tvůrčími aktivitami. Vlastně jsme se pokoušeli realizovat způsob výchovy, který je dnes vlastní vznikajícím lesním školkám. Dcery s námi během dětství a dospívání prošlapaly doslova "kus světa". Bohatství, které tím získaly, nespočívá pouze ve vědomostech, které si při tom o přírodě i navštívených místech osvojily, ale také v zakoušení přátelské pospolitosti a v mnohém tom neviditelném a slovy těžko uchopitelném, co však přesto formuje naše duše.“

Dana se v Letokruhu věnuje i individuální výuce hry na zobcové flétny.


Kateřina Lepařová

učitelka II. L

Vystudovala filozoficko-přírodovědnou fakultu na Slezské univerzitě v oboru angličtiny. Rok žila v USA. Pravidelně navštěvuje Švédsko, které ji velmi inspirovalo v pohledu na výchovu i v jiných oblastech života. Studovala waldorfský seminář. Ráda tvoří – na zahradě, maluje nebo pracuje s keramickou hlínou. Miluje příběhy, protože každý den i každý život je příběh.

 

třídní učitelka III. L a garant II. stupně

Martina vystudovala Vyšší odbornou zdravotnickou školu: obor Zdravotnický záchranář a současně bakalářský program na MU – Francouzský jazyk a Výtvarná výchova. Magisterská studia dokončila na Univerzitě Paul-Valéry v Montpellier – obor Sociolingvistika a Didaktika cizích jazyků a kultur, Francouzština jako cizí jazyk. Během studií se věnovala problematice malotřídních škol a předškolní vícejazyčné výchově a vzdělávání u nás a ve Francii. Mluví plynně francouzsky, anglicky, polsky, trochu španělsky a německy.

přečtěte si o Martině v íce

 

Monika Blažková

učitelka angličtiny,
lektorka kroužku angličtiny 

Monika vystudovala střední grafickou školu v Praze, pedagogickou fakultu v Brně a po absolvování kurzu metodologie učení jazyků na Brooks Univerzitě v Oxfordu a v Bournemouthu (o několik let později) se věnuje kreativnímu učení jazyků ve všech úrovních jazykového vzdělávání a pro všechny věkové skupiny. Působí také od roku 2009 jako učitelka angličtiny mezinárodní letní školy pro děti ve Velké Británii. "Pokaždé, když se s dětmi společně smějeme, zpíváme, hrajeme si a komunikujeme, jsem šťastná, že má moje práce smysl."

 

Jana Reichel

výuka výtvarné výchovy, vedení odpoledního Výtvarného ateliéru

Jana pochází z Valašska, v Brně vystudovala na Pedagogické fakultě výtvarnou výchovu pro střední školy a český jazyk a literaturu se zaměřením na vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Studovala též žurnalistiku a působila v Nakladatelství Host. Od roku 2007 spolupracuje s Domem umění města Brna jako galerijní lektorka. Má rovněž zkušenosti s prací asistentky soukromého galeristy v Praze. Vyučuje na PdF MU galerijní pedagogiku a výtvarnou akci, organizuje každoročně Týden výtvarné kultury v Brně a výtvarné letní kurzy pro děti. Věnuje se i své vlastní výtvarné tvorbě.

 

Marie Švecová

podpora pro Montessori výuku

Marie vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti (Hudba, Psychogeometrie, Psychoaritmetika, Připravené prostředí na 1. stupni ZŠ). Navštívila několik seminářů Nové školy, Original Play Freda Donaldsona a další seberozvojové kurzy (např. Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Reflexologie nohy, atd.).

 

Jana Smejkalová

vychovatelka ve družině

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu MU. Velkou inspirací jí byla a je LMŠ Sýkorka, se kterou spolupracovala od jejích začátků. Je lektorkou dětské jógy a má dva syny. Čas s dětmi ráda prožívá v přírodě, čtením knížek a encyklopedií a objevovaním. "Baví mě dětská bezprostřednost, upřímnost a nespoutanost, legrácky,smích a lumpačení... a jejich schopnost nevědomky nastavovat zrcadlo."

 

Andrea Svobodová

asistentka ředitelky

Andrea pochází ze Severní Moravy, kde vystudovala Střední ekonomickou školu při Obchodní akademii v Novém Jičíně. Žila tři roky ve Velké Británii, studovala zde jazyk a poznávala místní kulturu a historii. Od roku 2005 pracovala v americké nadnárodní společnosti Commscope Czech Republic s.r.o., kde jako asistentka a koordinátorka spolupracovala s managementem, financemi a personálním oddělením. Kromě cestování má ráda divadlo, ráda si zajde na dobrý koncert, cvičí jogu a pilates a momentálně ji nejvíce času zabere její čtyřletá dcerka.

 

Marta Gockertová

školnice - výdej obědů, provoz, úklid

 

  

KOORDINÁTOŘI KRUHŮ

Přehled jednotlivých kruhů a jejich aktivit najdete zde.
 

Andrea Škrobáková

koordinátorka kruhu fundraisingu

Andrea vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a v současné době pracuje jako projektový manažer. Vedla desítky mezinárodních projektů z různých oblastí – od financí, výroby, zákaznického servisu až po IT a tyto zkušenosti zúročuje i při pomoci Letokruhu. Kromě koordinátorky Kruhu fundraisingu je také členkou Kruhu propagace.

"Vnímám, že je pro školu třeba získat peníze na projekty, které bychom neufinancovali ze školného. Spousta těchto peněz leží v dotačních programech a výzvách a jejich získání není často ničím jiných než pouhou projektovou prací, se kterou mám bohaté zkušenosti. Ve škole jsou rodiče, kteří mají k oblasti blízko, a tak věřím, že společnými silami se nám podaří finanční prostředky pro školu získat a nastavit proces, jak by vše mohlo jednodušeji fungovat i v budoucnu." 

Andrea je instruktorkou jógy a jógy pro děti, ve volném čase jógu předává dál, ráda šije a háčkuje. Má dvě dcery, starší nastoupila do Letokruhu v roce 2016.

 
 

Jana Andrésková

koordinátorka kruhu PR

Jana je z Liberce a do Brna ji zaválo studium ekonomického oboru na Mendlově univerzitě. Zpětně vnímá z dob studia jako nejpřínosnější své zahraniční cesty (USA, Skotsko, Burkina Faso, Belgie, Kanada) a to, že se se na cestách dostala k malování, u kterého už zůstala. Profesně se už přes deset let pohybuje v oblasti tvorby webových stránek a online marketingu. V Letokruhu byla jedním za zakládajících rodičů. Má na svědomí vizuální prvky školy - cedule a cedulky na dveřích, propagační materiály a webové stránky. Aktuálně je v Letokruhu koordinátorkou kruhu PR a členkou školské rady. 

 
 

Martin Šíbl

koordinátor kruhu slavností

Martin vystudoval obor „podnikové hospodářství a management“ na ESF MU v Brně a většinu profesního života strávil na obchodně-manažerských pozicích v telekomunikačních firmách. Kromě lásky k horám, mnoha sportům a jiným koníčkům se našel především ve folklorním tanci a rockové muzice. Nyní se plně věnuje rodině a v rámci Letokruhu je členem školské rady, koordinátorem kruhu slavností a členem kruhů II. stupně, PR a fundraisingu.

 
 

 

Renata Kučerová

koordinátorka kruhu zahrady

Renata pochází od Uherského Hradiště.  Do Brna přišla  v roce 1994 studovat Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a v Brně už zůstala. V současné době pracuje a učí na Provozně-ekonomické fakultě MENDELU v Brně. Má ráda les, hory, čerstvě napadený sníh a západy slunce.  Aktivně se věnuje orientačnímu běhu, v oddíle SK Brno-Žabovřesky pomáhá s tréninky nejmladších dětí. Vlastní děti má dvě – staršího Tomáše a mladší Terezku, která nastoupila do Letokruhu v roce 2016.
 
„Mám ráda společnou práci, jsem šťastná, když můžu být aktivní součástí dění kolem sebe. V Letokruhu je toto možné  a především letokruží zahrada je pro to ideální příležitost.“
 
Kromě kruhu zahrady je Renata, díky svému pracovnímu zaměření, také členkou kruhu fundraisingu.
 

 

Dana Dočkalová

koordinátorka kruhu hudby

 
Slovenská náplavka. Studovala na přírodovědecké fakultě. Napsala spoustu grantů, přečetla fůru knih, vypila hektolitry kávy a snědla tuny čokolády. Má ráda strukturu a svobodu, Beethovena a jazz. (Spoluzakládala Letokruh.) Protože má o jeden titul méně než paní ředitelka, je v Letokruhu asistentkou ředitelky a dělá všechno pro hladký chod školy.
 
To break the rules, you must first master them