Stravování

Škola neprovozuje vlastní školní kuchyni. Má pouze výdejnu stravy a obědy bude od 1. 2. 2020 zajišťovat  Zdravá školní jídelna Novolíšeňská. 

 

ŠJ Novolíšeňská - zdravá školní jídelna

  • vaří zdravou, pestrou a výživově hodnotnou stravu
  • obědy jsou vždy čerstvé, připravované z kvalitních surovin (včetně BIO potravin)
  • jídlo bez konzervantů, barviv a dochucovadel
  • dětský jídelníček je sestavován společně s výživovým specialistou
  • spolupracuje s kvalifikovanou nutriční terapeutkou, která garantuje dietní stravování. Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické  lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdrav.stavu.
  • je možná i bezlepková a bezmléčná varianta stravy (viz stránky ŠJ Novolíšeňská)

Cena oběda je dle věku 49 Kč nebo 51 Kč/oběd.

Z čeho se cena za obědy skládá a jak se hradí?

  • 27 Kč  -   pro žáky do 10 let a 29 Kč pro žáky od 11 let - čisté stravné, které rodiče hradí v zálohách přímo  ŠJ Novolíšeňská.
  • 22 Kč  -   ostatní náklady jsou přeúčtovány ŠJ Novolíšeňská na školu Letokruh. Škole je poté každé dva měsíce (rozesíláno e- mailem) hradí rodiče.      

Ostatní náklady zahrnují - přepravu jídla, energii, evidenci str, balné, vedení a aktualizace docházky stravného a jeho vyúčtování.

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Jste-li přihlášeni do objednávaího systému, pak bude automaticky vždy objednána volba č. 1. Chcete-li objednat nebo zrušit oběd č. 2 nebo 3 je v systému www.strava.cz nutno tuto volbu zadat 2 dny předem: např. jídlo na středu musí být objednáno nebo odhlášno v pondělí do 13h. Oběd číslo 1 se dá přiobjednat nebo odhlásit 1 den předem do 13h, tzn. na středu to stačí udělat v úterý do 13h.