Stravování

Škola neprovozuje vlastní školní kuchyni. Má pouze výdejnu stravy a obědy dováží ze Zdravé školní jídelny Vitalité s. r. o.

Vitalité - zdravá školní jídelna

  • vaří zdravou, pestrou a výživově hodnotnou stravu
  • obědy jsou vždy čerstvé, připravované z kvalitních surovin (včetně BIO potravin)
  • jídlo bez konzervantů, barviv a dochucovadel
  • dětský jídelníček je sestavován společně s výživovým specialistou

Cena oběda je 43 Kč/oběd.

Z čeho se cena za obědy skládá a jak se hradí?

  • 29 Kč  - čisté stravné, které rodiče hradí v zálohách přímo dodavatelské firmě Vitalité
  • 15 Kč - ostatní náklady, které rodiče po kvartálním vyúčtování (rozesíláno e- mailem) hradí škole. Škola částku za ostatní náklady hradí firmě Vitalité.
 
Ostatní náklady zahrnují - nájemné, energie atd. vč. ceny za evidenci stravovaných, doprava, balné atd., vč. ceny za vedení a aktualizace docházky stravného a jeho vypořádávání.