Školné

Školné je 3500 Kč za kalendářní měsíc. Školné zahrnuje školní výuku a družinu. Škola má akreditaci MŠMT a může uplatňovat nárok na státní dotace. Díky tomu lze školné udržet v rozumné výši. Částka školného je nastavena tak, aby umožnila pokrýt potřebné náklady školy a kvalitního pedagoga. Základní škola Letokruh je neziskový projekt. Školné se platí způsoby vymezenými ve smlouvě o vzdělávání, a to za 12 měsíců v roce, jelikož i během prázdnin jsou vypláceny mzdy pedagogů, nájem a další provozní náklady. Školné nezahrnuje stravování.

Proč se platí školné, když má škola nárok na státní dotace?

Státní dotace jsou kalkulované na počet 25-30 dětí ve třídě a větší počet tříd. Tím pádem má klasická základní škola celkově vyšší příjmy a nižší fixní výdaje. Letokruh má třídy s nižším počtem dětí. Z toho důvodu není škola financovatelná pouze ze státních příspěvků, ale podílejí se na financování jejího provozu i rodiče.

Sourozenecká sleva na školném

Počínaje školním rokem 2016/2017 poskytujeme slevu na školném 1000 Kč za kalendářní měsíc pro druhé a další dítě zapsané v Letokruhu. Každý další sourozenec tak platí školné pouze ve výši 2500 Kč za kalendářní měsíc.

Pomůckovné

Kromě školného platí naši žáci ještě příspěvek na pomůcky, cestovné a vstupné na akce ve výši 4000 Kč ročně, od 3. ročníku 2000 Kč ročně. Pomůckovné se hradí vždy do konce září na účet školy.