Školné

Pro děti nastupující ke školní docházce v roce 2019/2020 bude výše měsíčního školného 4 600 Kč.

Druhému a dalšímu sourozenci poskytujeme slevu ve výši 1 000 Kč z měsíčního školného.

Školné zahrnuje:

  • dopolední výuku (vždy dva pedagogové ve třídě)
  • běžné školní potřeby (psací potřeby, základní výtvarné potřeby, výkresy, sešity)
  • družinu s volnou hrou, kreativními činnostmi a společnými hrami (denně do 17,00 hod.)
  • zkušené pedagogy s respektujícím přístupem k dětem, kteří se dále vzdělávají
  • jednou týdně expedici do přírody, nebo výlet za kulturou či poznáním do města

Školné nezahrnuje:

  • kroužky
  • stravné

Jak se školné hradí:

Školné se hradí způsoby vymezenými ve smlouvě o vzdělávání, převodem na účet školy. Je možno zvolit jednorázovou platbu, platbu ve dvou splátkách nebo si domluvit individuální splátkový kalendář.

Proč se platí školné, když má škola nárok na státní dotace?

Státní dotace jsou kalkulované na počet 25-30 dětí ve třídě a větší počet tříd. Tím pádem má klasická základní škola celkově vyšší příjmy a nižší fixní výdaje. Letokruh má třídy s nižším počtem dětí. Z toho důvodu není škola financovatelná pouze ze státních příspěvků, ale podílejí se na financování jejího provozu i rodiče.