Orgány školy

Ředitelka ZŠ Letokruh

  • Petra Komárková

 

Školská rada ZŠ Letokruh

Předseda:

  • Jiří Jurek (zvolen zákonnými zástupci)

Členové:

  • Helena Naňáková (zvolena pedagogickými pracovníky)
  • Gabriela Hájková (zvolena pedagogickými pracovníky)
  • Jana Andrésková (jmenovaná zřizovatelem)
  • Kateřina Bukovjanová (jmenovaná zřizovatelem)
  • Martin Šíbl (zvolen zákonnými zástupci)

Zápisy ze školské rady

školní rok 2017/18

 

školní rok 2016/17


Rada školské právnické osoby ZŠ Letokruh

Předseda:

Členové:

  • Petr Bukovjan
  • Jan Andrések
 

Zřizovatel školy

  • Petra Komárková bytem Příční 112/4a, 602 00 Brno