Orgány školy

Ředitelka ZŠ Letokruh

  • Petra Komárková

 

Školská rada ZŠ Letokruh

Předsedkyně:

  • Barbora Pelánková (jmenována zřizovatelem)

Členové:

  • Martina Heyerová (zvolena pedagogickými pracovníky)
  • Martin Šíbl (zvolen zákonnými zástupci)
 
Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na vyžádání (barbora.pelankova@skolaletokruh.cz).
 


Rada školské právnické osoby ZŠ Letokruh

Předseda:

Členové:

  • Jana Čevelová
  • Petr Bukovjan
  • Jan Andrések
 

Zřizovatel školy

  • Petra Komárková bytem Příční 112/4a, 602 00 Brno