Metody výuky

Projektová výuka

Projektová výuka je založená na tom, že téměř všechny znalosti a dovednosti (matematika, pravopis, hudební cítění, výtvarná tvorba, ...) se dají vztáhnout k jednomu tématu. Díky tomu děti nemusí mít "izolovaně" matematiku, češtinu, prvouku, hudební a výtvarnou výchovu, ale mohou se všechny tyto předměty nenásilně učit v rámci jednoho tématu, který je ucelený a děti mohou vnímat vše v souvislostech.

Projektová výuka má stanovená témata, kdy každé téma trvá dva až pět týdnů.

Příklady témat: planeta Země, rodina a vztahy, zvířata na poušti, zaměstnání...

Bloková výuka

Ve škole nezvoní. Doba trvání jednotlivých činností závisí na potřebách dětí a učitele.

Při výuce kombinujeme skupinovou práci vedenou pedagogem, týmovou práci dětí a individuální práci na dané téma.

Lesní den

Důležitým prvkem výuky je Lesní den, který je jednou týdně a děti ho celý tráví mimo školu. Vyráží na celodenní výlet za poznáním do blízké i vzdálenější přírody, výjimkou nejsou ani exkurze do muzeí, divadel a na jiná místa podle témat, která se ve škole právě probírají.  

Lesní den je za každého počasí.

"Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení." :-)

Družina

Družina je koncipována tak, aby si děti mohly užít volnou hru a zábavu. Zároveň ale, pokud mají zájem, je pro ně přichystán program (tvořivý, hudební...).