KRUHY v Letokruhu

naše škola má platformu pro aktivity, které podporují její život a růst. Jsou jimi kruhy, kterých je v současné době 7 (viz níže). Konkrétněji a krátce si o nich prosím přečtěte v přiloženém plakátu "kruhy". Tento plakát společně s informacemi o možnostech aktuálního zapojení najdete od příštího týdne v chodbičce u družiny.
 
AKTUÁLNĚ JE MOŽNÉ SE ZAPOJIT:
 
FUNDRAISING: hledání a zajišťování financí pro aktivity školy nad rámec školného a dotací na žáky
aktuálně napínáme síly k získání dotací pro II. stupeň, z fondu SFŽP bychom rádi zažádali o peníze na projekt pro zahradu a pomocí startovač.cz chceme získat prostředky pro revitalizaci šaten; stálou aktivitou je hledání sponzorů
koordinátorka: Andrea Škrobáková, andrea@vymyslicky.net - 732 145 520
 
HUDBA: vytváříme hudební podobu naší školy 
jednou ze žádoucích aktivit v současné době je zorganizování hudební výpravy v rámci města Brna
koordinátorka: Dana Dočkalová, dana.dockalova@seznam.cz - 739 236 414
 
PR - PROPAGACE: starat se koncepčně o prezentaci školy navenek 
nyní se soustředíme na zápis do 1. třídy - pomůže nám vytipování vhodných míst pro propagační materiály školy a jejich roznos
koordinátorka: Kateřina Bukovjanová, katerina.bukovjanova@skolaletokruh.cz - 778 027 994
 
SLAVNOSTI: slavnost jako organická součást školy 
aktuálně uvítáme pomoc s průběhem a chystáním nastávající slavnosti masopustu (masky, dílničky, občerstvení)
koordinátorka: Kristýna Štiková, kristyna.stikova@skolaletokruh.cz - 739 626 064
 
ŠKOLA JAKO OBRÁZEK: koncepční řešení při tvorbě příjemného prostředí školy 
rádi bychom zútulnili prostor před budovou školy a také prostor chodby před vstupem do školy, chceme také zlepšit akustiku v jídelně (vše je ve fázi sběru nápadů)
koordinátorka: Martina Sedláková, martina.sedlakova@skolaletokruh.cz - 733 122 851
 
ZAHRADA: zahrada jako prostor pro přírodu, hru i poznávání 
čeká nás údržba dosavadních prvků v zahradě a revize zahradního nářadí pro děti i dospělé
koordinátor: Ondřej Jelínek, ondrej.jelinek@skolaletokruh.cz - 731 200 082
 
II. STUPEŇ: podpora a pomoc při realizaci kroků vedoucích k zajištění vzdělávání na II. stupni 
můžete pomoci s vytipováním vhodných kandidátů na pedagogické pozice a také dalších aktivních spolupracovníků pro II. stupeň ZŠ Letokruh
koordinátorka: prozatím Kateřina Bukovjanová, katerina.bukovjanova@skolaletokruh.cz - 778 027 994
 
Uvedené možnosti nejsou vyčerpávající. Kruhy jsou tu pro Vaši vlastní invenci, nápady a jejich realizaci. 
Kruhy jsou platformou pro aktivity, které podporují život a růst školy. V kruzích se potkávají rodiče i zaměstnanci školy a společně kromě samotných aktivit kruhu pomáhají spoluvytvářet komunitní život školy.
 

KRUH SLAVNOSTÍ

Slavnost jako organická součást školy.

 • Co děláme? Po celý rok pomáháme s organizací i realizací slavností a tvořivých dílniček s nimi spojených (dožínky, sv. Martin, Advent, sv. Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Masopust, vynášení Morany, Velikonoce, Svatojánská noc). Připomínáme díky nim roční cyklus i proměny v přírodě a probouzíme komunitu naší školy. Přinášíme náměty do výuky, které s konkrétními slavnostmi souvisí.
 • Co se nám povedlo? Stanovit slavnosti, které chceme oslavovat, a vytvořit kalendář akcí pro Letokruh. Každý rok realizace celoškolních slavností za přispění rodičů (sv. Martin, Svatojánská slavnost).
 • Koho hledáme? Máte rádi slavnosti a tradice nebo jen některé z nich? Přijďte dětem povědět něco zajímavého, co je s nimi spojeno. Máte nějaký nápad, co byste s dětmi chtěli vytvořit (rukodělné a výtvarné práce, hudba, divadlo, pečení či vaření tradičního pokrmu)? Přijďte pomoci s aktuální přípravou slavnosti v odpoledních dílničkách.

Koordinátor: Martin Šíbl, martin@martinsibl.cz 

 

KRUH ZAHRADY

Zahrada jako prostor pro přírodu, hru i poznávání.

 • Co děláme? Zajišťujeme brigády na školní zahradě, o kterou se snažíme pečovat v duchu přírodního zahradničení. Vytváříme zahradu pro děti i pedagogy jako inspirující prostředí pro hry, výuku i odpočinek, zahradu jako místo poznávání vzájemných vazeb mezi živočichy, roslinami a zemí.
 • Co se povedlo? Bylo vybudováno jezírko, vyvýšené záhony, nainstalovány lanové prvky. Větve keřů byly upraveny do podoby chýšky. Uskutečnilo se množství brigád. Pro naši zahradu existuje projekt.
 • Koho hledáme? Hledáme lidi, které by zahrada bavila a věnovali by jí čas i nad rámec školních brigád (např. výmýšlením toho, co se na nich může udělat:-).
 • Aktuálně: čeká nás údržba dosavadních prvků v zahradě a revize zahradního nářadí pro děti i dospělé

Koordinátorka: Renata Kučerová, renata18@seznam.cz

 
 

KRUH II. STUPNĚ

Podpora a pomoc při realizaci kroků vedoucích k zajištění vzdělávání na II. stupni.

 • Co děláme? Řešíme a) prostory pro školu (stavební úpravy současné budovy, projekt, jednání s majitelem i úřady - hygiena, stavební úř.), vybavení učeben i dalších místností, zahrada; hledání dalšího místa; b) rozpočet: sestavení variant, kolik to bude stát v jednotlivých letech při různých počtech žáků a pedagogů (nájem, provoz, mzdy, pomůcky a vybavení); c) personální obsazení; d) pedagogika: návaznost na I. stupeň, ŠVP, kurikulum, systém výuky; e) propagace: naplánování kroků, jak o II. stupni naší ZŠ dáme vědět; komunikace se stávajícími rodiči.
 • Koho hledáme? Hledáme členy a členky ochotné se zapojit do kterékoli z oblastí.
 • Aktuálně: Můžete pomoci s vytipováním vhodných kandidátů na pedagogické pozice a také dalších aktivních spolupracovníků pro II. stupeň ZŠ Letokruh

Koordinátorka: Katka Bukovjanová, kateriha@seznam.cz

 
 

KRUH FUNDRAISINGU

Hledání a zajišťování financí pro aktivity školy nad rámec školného a dotací na žáky.

 • Co děláme? Sledujeme grantový diář, vypisované dotace a projektové výzvy (aktuálně především na podporu vzniku II. stupně) a odpovídáme na ně. Hledáme další možnosti získání finančních prostředků pro školu.
 • Co se povedlo? Registrace školy na portálu www.givt.cz a www.darujme.cz, zapojení školy do mezinárodní akce #GivingTuesday.
 • Koho hledáme? Hledáme ochotné a flexibilní členy a členky schopné zapojit se do dílčích aktivit, hledání sponzorů, příp. převzít zodpovědnost za samostatné úkoly a výzvy.
 • Aktuálně: Napínáme síly k získání dotací pro II. stupeň, z fondu SFŽP bychom rádi zažádali o peníze na projekt pro zahradu a pomocí startovač.cz chceme získat prostředky pro revitalizaci šaten; stálou aktivitou je hledání sponzorů

Koordinátorka: Andrea Škrobáková, andrea@vymyslicky.net

 
 

KRUH PR - PROPAGACE

Starat se koncepčně o prezentaci školy navenek. Koncepčně.

 • Co děláme? Pečujeme o vizuální i textovou podobu výstupů školy. Vymýšlíme a spravujeme web i Facebook školy. Tvoříme plakátky, newsletter i tiskové zprávy informující o dění ve škole. Spolupracujeme na organizaci dnů otevřených dveří v Letokruhu a na vzdělávacích festivalech, kde se naše škola prezentuje.
 • Co se povedlo? Informačně bohatý a "živý" web školy, Facebook se 700 fanoušky, články v lokálních i celostátních periodicích, vysoká účast na dnech otevřených dveří, široké povědomí o naší škole nejen v Brně, obsáhlý mailing-list příznivců školy, nezaměnitelný vizuální styl založený na autorských kresbách a kvalitních fotografiích.
 • Koho hledáme? Přidejte se, pokud máte copywriterského ducha! Stačí ale i to, pokud vás zajímá, co děláme.
 • Aktuálně: V současné době se věnujeme především pozitivní komunikaci školy a podílíme se na organizaci akcí ve škole.

Koordinátorka: Jana Andrésková, jana@andreskova.cz

 
 

KRUH HUDBY

Vytváříme hudební podobu naší školy.

 • Co děláme? Zaštiťujeme společné ranní zpívání dětí, pedagogů a rodičů; pravidelně pořádáme hudební dýchánky; zkvalitňujeme výuku hudební výchovy v Letokruhu; zajišťujeme hudební exkurze a návštěvy koncertů v rámci výuky; chceme pořádat celodenní (nebo i vícedenní) výlety.
 • Co se povedlo? Funguje pravidelné ranní zpívání (pondělí a pátek). Zorganizovali jsme již několik hudebních dýchánků a zapojujeme se do realizace slavností v naší škole.
 • Koho hledáme? Přidejte se vy, kteří vyšetříte měsíčně pár chvil pro hraní barokní či jiné krásné hudby s dospělými nebo na slavnostech naší školy. Přidejte se i vy, kteří máte možnost zajistit návštěvu koncertu, zákulisí divadla, setkání s hudebníky, popř. pokud máte nápad na hudební exkurzi.
 • Aktuálně: Jednou ze žádoucích aktivit v současné době je zorganizování hudební výpravy v rámci města Brna
 • Koordinátorka: Dana Dočkalová, dana.dockalova@skolaletokruh.cz
 
 

Uvedené možnosti nejsou vyčerpávající. Kruhy jsou tu pro vaši vlastní invenci, nápady a jejich realizaci.