Prázdninová zahradní brigáda 08/2014

Prázdniny v Letokruhu skončily poslední zahradní brigádou. Děkujeme všem, kteří nás v pátek 29. 8. navštívili v Letokruhu, přiložili ruku k dílu a špekáček nad oheň. :-)

Je poslední prázdninový pátek, 29.srpna, za tři dny začíná škola. Ve škole si brzy po obědě učitelka Lenka s asistentkou Gábinou chystají program pro děti, venku se hromadí nářadí, kolečka, hlína, několik párů pracovních rukavic... Postupně přicházejí děti, rodiče a řada těch, kteří chtějí jen pomoct nebo něco přivezli a hned zase odjedou. Darované poklady se hromadí ve skladu, děti s Lenkou a Gábinou odchází na průzkum okolí, aby si odtamtud přinesly přírodniny, se kterými budou dál pracovat. Na zahradě vzniká několik stanovišť, na kterých je třeba pracovat, a ty se postupně zaplňují lidmi a dětmi.

Práce bylo hodně, ale díky našim pomocníkům se všechna zvládla! Dokončil se vyvýšený záhon, bylinková spirála se nachystala tak, aby si ji děti mohly v pondělí slavnostně osázet, uklidily se velké haldy dřeva, cihel, větví a plevele. Osázely se všechny truhlíky před vstupem do školy, proklestila se džungle vyrostlá před hlavním vchodem. Ve spodní zahradě jsme protrhali cestičku k ohništi a ohniště připravili na večerní oheň. Ve škole se pověsily nástěnky a přibyla řada drobností, které celý prostor krásně zútulnily.

U ohně se snědlo několik desítek špekáčků, hodně se povídalo i zpívalo. Děti spíše běhaly, zahrady Letokruhu jim nabízí řadu koutů, ve kterých může jejich fantazie běžet naplno. Když se oheň uhasil, byla už úplná tma, léto je holt na ústupu.

Děkujem všem, kteří nám přišli pomoct, moc si toho vážíme, naše škola se otvírá taky díky vám.

Fotogalerie: Prázdninová zahradní brigáda 08/2014