1. září 2014

Letokruh se otevřel a má za sebou svůj první den. Počasí se nakonec umoudřilo a na úvodní proslov k rodičům i dětem, stejně jako na osázení bylinkové spirály nepršelo. Pak už se vše odehrávalo vevnitř.

Děti si nejprve vysypávaly cestu barevnými písky do zahrady k bylinkové spirále, kde si každý zasadil svou rostlinku. To vše ještě s rodiči. Teprve po protržení slavností brány vtrhly do školy, kde ně ně čekala učitelka s asistentkou na úvodní hodinu na koberci. Do lavic zasedly až při první samostatné práci.

Za fotografie děkujeme Liboru Teplému a Petrovi Bukovjanovi.