Financování školy

Škola LETOKRUH je neziskový projekt.

Všichni rodiče/zakladatelé na vzniku školy pracují zcela bez nároku na jakýkoliv honorář a vznik školy částečně financují prostřednictvím dlouhodobých bezúročných půjček.

Zdroje našich příjmů

  • ze zdrojů zřizovatele (příspěvky, půjčky a dary členů spolku Kaplia)
  • ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
  • ze školného (4600 Kč za měsíc, každý další sourozenec 3600 Kč za měsíc)
  • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, apod.)

Na co je potřebujeme

  • dobré učitele a schopného ředitele ► MZDY
  • vyhovující prostory ► NÁJEMNÉ
  • útulné prostředí tříd ► NÁKLADY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY
  • nábytek a pomůcky ► POŘIZOVACÍ NÁKLADY

Chcete naši školu podpořit?

Využijte možnosti přes portál DARUJME.CZ - https://www.darujme.cz/projekt/1200667

Za vaši podporu předem děkujeme.