LETOKRUH je živá škola

 

 • děti pobývají často venku
 • učí se prožitkem, skrze příběhy a v souvislostech
 • učitel neznámkuje, hodnotí slovy
 • individuální přístup
 • rodiče jsou součástí školy
 • škola je zapsána ve školském rejstříku při MŠMT

 

Hlavní principy školy

 • Škola hrou – podporujeme přirozenou zvídavost a touhu po objevování. Ve výuce uplatňujeme prvky osvědčených pedagogických směrů (Montessori, Waldorf, projektová výuka apod.). Používáme pouze slovní hodnocení a sebehodnocení namísto známek.
   
 • Bezpečné prostředí – malý počet žáků ve třídě; učitel je průvodce; respektující a otevřená komunikace; rodina je součástí školy.
   
 • Všestranný rozvoj osobnosti – tvořivost a rukodělné práce; vnímání a vytváření hudby; radost z pohybu a možností vlastního těla.
   
 • Pobyt v přírodě – jednou týdně je "Lesní den", který děti stráví celý den venku; rozvíjení vnímavosti k zákonitostem přírody.
 

Více o principech našeho přístupu ke vzdělávání se dočtete v rubrice   Principy školy  .

Školu založila skupina rodičů sdružených ve spolku Kaplia, z. s. Více o nás se dočtete v rubrice Kdo jsme.

Základní škola Letokruh je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů.

Letokruh je v rejstříku zapsán jako škola pro první i druhý stupeň základní školy - tedy pro první až devátý ročník. Další ročníky budou otevřeny postupně - každý rok jeden až do dosažení celkové kapacity školy. Vzhledem ke skutečnosti, že výuka na 2. stupni základní školy vyžaduje značně náročnější materiální i personální zajištění, si zřizovatel nicméně vyhrazuje v tomto ohledu možnost omezit svou koncepci jen na 1. stupeň. O tomto rozhodnutí bude včas informovat.

Letokruh není tzv. sdružená škola, kterou obvykle navštěvují děti přihlášené k domácímu vzdělávání jako doplňkovou aktivitu.

Sídlo školy

Škola sídlí v Brně-Řečkovicích – Terezy Novákové 62a, 5 minut pěší chůze od konečné tramvaje č.1. S možností bezproblémového parkování přímo u školy.

Jedná se o bezbariérové prostory bývalé školy a školky. Letokruh využívá přízemí budovy se samostatným bočním vchodem a několika třídami. Za budovou je k dispozici hřiště a vedle budovy uzavřená zahrada s altánem. V blízkosti je přírodní park Baba a dobrá dostupnost MHD do dalších lesních míst (okolí Ivanovic, Kuřimi, Lelekovic).