D.A.R přednášky s tematickými workshopy

Cesta realizace vlastních tvořivých zdrojů a jedinečných nadání

D.A.R. je cyklus osmi na sebe volně navazujících interaktivních přednášek a praktických cvičení (workshopů), které nás povedou k nalézání, uvědomování si a realizaci našich vlastních zdrojů, kreativity a jedinečných nadání. Společně se budeme učit principům efektivní vědomé komunikace a vědomého vzdělávání, které vede k osobní svobodě a radosti v životě.

 

Témata, na která se můžete těšit:

1) Vědomá komunikace - DAR slova (1.4 2015)

Jak vědomě a tvořivě komunikovat? Principy efektivní vědomé komunikace. Tréning pozornosti.                       
Záměr - vědomé naslouchání - tvořivá odpověď. Deep listening a loving speech.

2) Emoční inteligence - DAR emocí (7.4. 2015)

Co jsou to emoce? Jak vznikají? Jak emoce kultivovat?  Emoční únos. Sebeuvědomění - seberegulace - motivace. Praktické způsoby kultivace emocí.

3) Autentické jednání a talent - DAR talentu (15.4. 2015)

Co je to talent, nadání? Jak talent objevit a jak je rozvíjet? Hodnoty - Schopnosti - Radost.   
Co je to autenticita? Jak spolu autenticita a talent souvisejí? Postoj - Příležitost - Mentor.

4) Bdělost v realitě všedních dní - DAR přítomnosti (28.4. 2015)

Vědomá bdělost - klíč k vědomé komunikaci, ke zvládání našich emocí (zlosti, smutku, stresu), ke zdraví a ke spokojenosti (mysl vděčnosti). Síla a smysl rituálu a rytmu. Meditace bdělosti. Midfulness movement.

5) Služby bez hranic - DAR služby (13.5. 2015)

Jaké jsou principy excelentní služby? Jak vzniká bohatství? Společenská zodpovědnost firem. Etika, štědrost a komunikace v podnikání, ve službách. MEC, Kanada (outdoorová komunita).

6) Vědomé vzdělávání - DAR učení se (27.5. 2015)

Principy vědomého vzdělávání. Naladění - motivace - komunikace - růst. Optimální stav pro učení. Zrychlené učení, nejmodernější výukové metody - sugestopedie a superlearning. Intenzivní vzdělávání, cesta malých krůčků (Kaizen metoda).

7) Kreativita - DAR tvoření (3.6. 2015)

Co to je kreativita? Je každý kreativní? Můžeme se kreativitě učit? Myšlení - cítění - vůle.  Odvaha, bezpeční, napojení. Flow stav (bytí ve svém elementu). Lazy day. 

8) Autentický leadership - DAR vedení (10.6. 2015)    

Jaké jsou atributy pravého vedoucího? Opravdovost, obětavost, osobitost. ocenění. Jaký je rozdíl mezi managementem (řízením) a leadershipem (vedením)? Motivace, inspirace. Vize, cíle, zdroje.

Součástí každé přednášky jsou praktická komunikační cvičení na rozvoj pozornosti, kapacity naslouchat a tvořivě se vyjadřovat. Naučíme se také jednoduchá, ale účinná energetická cvičení, které Vám pomohou regenerovat hladinu Vaší energie v každodenním životě. Na přednášku navazuje workshop, který účastníkům přednášky nabízí prostor pro vlastní zkušenost s technikami či principy vysvětlenými na přednášce.

Kde?          Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
Kdy?          od 17:30 – 18:45 (přednáška) a od 19:00 – 20:00 (workshop – praktická cvičení)
Cena?        Přednáška: 150,- Kč.  Sebezkušenostní workshop: 100,- Kč.
Kontakt:     Radim Kudělka, tel.: 724 291 964, kudelkaradim@seznam.cz, www.vedomevzdelavani.cz

O lektorovi

Radim Kudělka vystudoval Slezskou Universitu OPF se specializací „komunikační expert“. Následujících deset let svého života věnoval studiu a praxi celostního vzdělávání a principů vědomé komunikace. Během tohoto období sbíral své zkušenosti u předních odborníků na vzdělávání a komunikaci u nás i ve světě.  Vystudoval Waldorfský seminář u Dr. Ing. Tomáše Zuzáka v Praze (studijní stáž na Michael Hall school v Anglii). Absolvoval výcvik v partnerské komunikaci „Respektovat a být respektován“ (manželé Kopřivovi). O ocenění a „službách bez hranic“ se dozvídal v MEC (Kanada). Principy vědomé komunikace studoval u zenového mistra Thich Nhat Hanha a jeho žáků (Plum Village, Francie). V neposlední řadě jej inspirovaly setkání a rozhovory s prof. Ivanem Vyskočilem (DAMU, Praha).

Přihláška

Přihláška je závazná po uhrazení kurzovného na účet 2800648998/2010 (Fio banka).
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a datum přednášky, na který se přihlašujete.
Pokud si předplatíte všech 8 přednášek a workshopů, získáváte slevu a celková cena je 1500 Kč.
V případě předplacení 8 přednášek (bez workshopů) je konečná cena 1000 Kč.