Časté otázky

Kde se vzala myšlenka založení školy?

Nápad vznikl u skupiny rodičů dětí z Lesní školky Sýkorka v Brně. Při hledání školy pro svoje děti si uvědomili, že školu, která bude naplňovat jejich představy, si musí založit sami

Kdo je zřizovatelem školy?

Zřizovatelem školy byl původně spolek Kaplia, z. s., jehož členy jsou převážně rodiče dětí, které navštěvovaly Lesní mateřskou školku Sýkorka v Brně - Mokré Hoře. V březnu 2018 převedl původní zřizovatel, spolek Kaplia, převedl práva a povinnosti zřizovatele Základní školy Letokruh na Petru Komárkovou, která je zároveň ředitelkou školy.

Podrobněji viz Příběh Letokruhu

Čím se škola Letokruh liší od klasické základní školy?

  • Ve třídě je maximálně 16 žáků.
  • Používáme výukové metody alternativních pedagogických směrů Montessori, Waldorf, projektová výuka a dalších.
  • Nadstandardní spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou.
  • Nepředkládáme vždy „hotová řešení“ – necháváme prostor pro objevování vlastních způsobů řešení problému.
  • Podporujeme radost z objevování.
  • Slovní hodnocení namísto známek.
  • Respektujeme rozdílnost charakteru i temperamentu dětí.

Podrobně viz Principy školy

Co znamená, že má škola akreditaci MŠMT?

Základní škola Letokruh je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů. Díky akreditaci má škola možnost uplatňovat nárok na státní dotace – normativní příspěvky na žáka ze státního rozpočtu.

Letokruh není tzv. sdružená škola, kterou obvykle navštěvují děti přihlášené k domácímu vzdělávání jako doplňkovou aktivitu.

Proč se platí školné, když má škola nárok na státní dotace?

Letokruh klade důraz na individuální přístup k dětem i tím, že je ve třídě nejvýše 16 žáků. Výše dotace ze státního rozpočtu je mimo jiné určována podle počtu žáků školy, proto je celková dotace pro Letokruh menší, než pro školu, kde je ve třídě 25-30 dětí. Kromě dotací ze státního rozpočtu je proto škola financována i ze školného placeného rodiči dětí, které školu navštěvují.

Mohou do školy přestoupit i žáci z jiných škol?

Ano, avšak samozřejmě jen za předpokladu, že není naplněna kapacita žáků ve třídě.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

  • Školní zralost
  • Souznění rodiny s principy školy a způsobem výuky

Kolik má škola pedagogů?

V každé třídě předpokládáme jednoho hlavního pedagoga (třídního učitele) a jednoho asistenta pedagoga, příp. dalšího pedagoga v závislosti na rozpočtových možnostech; cílem je co nejvíce umožnit individuální přístup ke každému žákovi.

Kolik je žáků ve třídě?

Maximálně počet dětí ve třídě je 16.

Je škole plánována jenom pro první, nebo i pro druhý stupeň základní školy?

Letokruh je ve školském rejstříku zapsán jako škola pro první i druhý stupeň základní školy – tedy pro první až devátý ročník. Další ročníky budou otevřeny postupně - každý rok jeden až do dosažení celkové kapacity školy. V současné chvíli je rozšíření školy o druhý stupeň jednou z hlavních priorit školy.

V kolik hodin bude začínat výuka a kdy bude končit?

Výuka začíná v 8:30. Dopolední výuka končí v poledne, následuje oběd a poté odpolední vyučování, družina či zájmový kroužek, až do 16.30.

Jakým způsobem se mohou do běhu školy zapojit rodiče?

Letokruh je založený na myšlence propojení rodiny a školy. Pravidelně budou probíhat individuální setkání rodičů a dětí s učitelem, aby si mohli o všem společně popovídat. Mají možnost se zapojovat při vymýšlení společných slavností, organizování výprav, tvorbě zajímavých výukových pomůcek. Mohou dětem přijít vyprávět o své profesi, nebo je vzít přímo na své pracoviště. Rodiče se mohou také zapojit do KRUHŮ V LETOKRUHU.

V jakých prostorách škola funguje?

Škola sídlí v Brně-Řečkovicích, pouze 5 minut pěší chůze od konečné tramvaje č.1.
Adresa je Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice.

Jedná se o bezbariérové prostory bývalé školy a školky. Letokruh bude využívá celé přízemního patra, se samostatným bočním vchodem a několika třídami. Za budovou je k dispozici travnaté hřiště a vedle budovy uzavřená zahrada s altánem. V blízkosti je přírodní park Baba a dobrá dostupnost MHD do dalších lesních míst (okolí Ivanovic, Kuřimi, Lelekovic).

Jakým způsobem probíhá stravování?

Škola má vyhrazen prostor, kde se žáci a pedagogové stravují. Je zde jídelna a kuchyňka s výdejnou jídla, které dovážíme z Vitalité.