OFICIÁLNÍ INFORMACE A DOKUMENTY

Základní škola Letokruh je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů.

Ředitelka ZŠ Mgr. Jana Svobodová

Zřizovatelka školy Mgr. Petra Komárková, PhDr.

Školská rada ZŠ Letokruh

  • Předsedkyně ŠR: Mgr. Monika Blažková
  • Člen ŠR zvolena pedagogickým sborem: Mgr. Monika Blažková
  • Člen ŠR jmenován zřizovatelem: Mgr. Tomáš Komárek
  • Člen ŠR zvolen rodiči: Ing. Martin Šíbl

Rada školské právnické osoby ZŠ Letokruh

  • Předseda: Ing. Jan Andrések
  • Členové: Mgr. Jana Čevelová, JuDr. Petr Bukovjan

Financování školy

  • ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
  • ze školného (roční školné ve výši 57.600 Kč)
  • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, apod.)

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | Co nabízíme | O nás | Aktuality | Dokumenty | Kontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII