O ŠKOLE

Získejte základní informace o ZŠ

Přijímání dětí

Přestup do vyšších ročníků

Přemýšlíte o změně školy? Zvažujete přestup do Letokruhu?

V případě zájmu nás kontaktujte

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Náhledy umožňujeme v měsících listopad-květen. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Den na zkoušku

Zájemcům o přestup do Letokruhu nabízíme možnost vyzkoušet si, jak to u nás funguje.

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Proč právě k nám?

 • bloková výuka s důrazem na souvislosti a mezipředmětové vazby
 • navýšená hodinová dotace pro výuku jazyků
 • práce v projektech s využitím a prezentací získaných znalostí a dovedností
 • podpora vlastní zodpovědnosti a proaktivního přístupu k učení
 • průběžná zpětná vazba mapující pokroky ve vzdělávání (formativní hodnocení)
 • malý kolektiv (maximálně 12 dětí v ročníku)
 • důraz na spolupráci a dobré klima ve třídě

Máte zájem o přestup nebo se chcete na cokoliv zeptat? Ozvěte se nám

Školné a stravování

Školné

Výše ročního školného

 • I. stupeň 57.000 Kč/rok
 • II. stupeň xxx

Školné pokrývá:

 • výuku a možnost mít dva pedagogy ve třídě s nízkým počtem žáků
  běžné školní potřeby a speciální pomůcky
 • družinu s volnou hrou, kreativními činnostmi a společnými hrami (denně do 16:45)
 • jednou týdně expedici do přírody, nebo výlet za kulturou či poznáním do města

Školné nepokrývá:

 • kroužky
 • stravné

Stravování

Škola má pouze výdejnu stravy. Obědy zajišťuje Zdravá školní jídelna Novolíšeňská

Z čeho se cena za obědy skládá a jak se hradí?

 • 27 Kč  -   pro žáky do 10 let a 29 Kč pro žáky od 11 let - je částka za stravné, kterou rodiče hradí v zálohách přímo školní jídelně.
 • 22 Kč  -   je částka za ostatní náklady. Tyto náklady nejdříve platí jídelně škola Letokruh, která je následovně přeúčtovává rodičům. Ostatní náklady zahrnují přepravu jídla, energii, evidenci, balné, vedení a aktualizaci docházky stravného a vyúčtování.

Objednávání a odhlašování obědů

Jste-li přihlášeni do objednávacího systému, pak bude automaticky vždy objednána volba č. 1. Chcete-li objednat nebo zrušit oběd č. 2 nebo 3 je v systému www.strava.cz nutno tuto volbu zadat 2 dny předem: např. jídlo na středu musí být objednáno nebo odhlášno v pondělí do 13h. Oběd číslo 1 se dá přiobjednat nebo odhlásit 1 den předem do 13h, tzn. na středu to stačí udělat v úterý do 13h.

Oficiální informace a dokumenty

Základní škola Letokruh je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů.

Orgány školy

Ředitelka ZŠ Letokruh: Mgr. Jana Svobodová

Školská rada ZŠ Letokruh

 • Předseda ŠR jmenován zřizovatelem:
 • Členka ŠR zvolena pedagogickým sborem: Mgr. Monika Blažková
 • Člen ŠR zvolen rodiči: Ing. Martin Šíbl

Rada školské právnické osoby ZŠ Letokruh

 • Předseda: Ing. Jan Andrések
 • Členové: Mgr. Jana Čevelová, JuDr. Petr Bukovjan

Zřizovatel školy: Mgr. Petra Komárková, PhDr.

Financování školy

 • ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
 • ze školného (roční školné ve výši 57.600 Kč)
 • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, apod.)

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | Co nabízíme | O nás | Aktuality | Dokumenty | Kontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII