Deníček a galerie Výtvarného atelieru

Sníh! 27. leden

Poslední výtvarný ateliér v tomto pololetí – den, kdy nás všechny překvapila už ráno sněhová nadílka. Sníh je pomíjívý materiál, který zachycuje na svém povrchu rozličné stopy, dokud neroztaje. I my jsme použili sníh místo čistého papíru a první polovinu "kreslili" a vytvářeli stopy ve sněhu. V druhé části jsme zvolili techniku prstové malby a otiskovali vlastní stopy na dlouhé formáty. 
Nemohu opomenout poděkovat všem dětem za pololetí snažení a skvělé práce. Protože náš ateliér není o vyzdvihování talentů, ale o rozvoji kreativity i koncentrace u všech dětí bez rozdílu. Těším se v novém na pokračování! 
 
 

Krabičky, 9. prosinec

Krabičky – učitečné předměty, které mohou sloužit k obdarování blízkého nebo k uschování milého předmětu, krabičky jako prostor pro vánoční téma bez šablon a stereotypů, čistě v režii dětské fantazie. Krabičky jako symbol schránky, zabalení a samozřejmě překvapení.
Děti dostaly zcela volnou ruku v "dekoraci" všech šesti stěn papírového kvádru – krabice. Mohly použít barvy, akvarely, voskovky, pastelky, tužky, koláže, barevné papíry atd. Zkrátka tvůrčí svoboda. Ta však také vede k nerozhodnosti a delšímu plánování co a hlavně jak použít. Většina dětí nechtěla ani krátkou přestávku pro mimořádné zaujetí. Mimochodem jsme se v předvánoční rozjívenosti dotkli témat jako fantazie, originalita, extravagance, svoboda versus anarchie. Velmi milý ateliér, díky všem dětem za přesahy. 
 
Kromě krabiček si děti domů odnesly také práce z minulého ateliéru – kombinace malby a kresby na pauzovací papír na téma "vánoční přání". Nechť jsou tedy všechna přání splněna a krabičky jsou plné překvapení.
 
 

 

První grafika, 18. listopad

První setkání s technikou grafiky. Měli jsme úkol - vyzdobit tašky a pytlíčky na Den otevřených dveří. K potisku látky jsme použili právě techniku tisku z výšky. Děti si nejprve vyzkoušely celý proces na papír, tj. tvorba matrice z tvrdého papíru - kompozice a lepení reliéfu, na který poté nanesly barvu, a tiskly. V druhé části jsme zopakovali techniku na nově vytvořené matrice barvami na textil. Výsledky úžasné a děti z nich nadšené! Celý proces si brzy zopakujeme za použití složitějších materiálů a věřím, že se letos dostaneme i ke grafice jako je linoryt. 
 

 

Architektura, 21. říjen

Výtvarný ateliér běží již druhý měsíc a já děkuji všem dětem za jejich velké pokroky a krásné chvíle dřiny i radosti z tvoření. Dnes jsme věnovali dvouhodinový prostor tématu architektury - aneb není domeček jako domeček. Inspirovali jsme se moderní i klasickou architekturou (fotky, kresby, obrázky) a pokusili se navrhnout vlastní dům. Nejprve tužkou na papír A3, potom metodou koláže z barevných ústřižků a nakonec jsme se pustili do prostorové tvorby - vyrobení základního kamene - "krabičky" pro stavbu společného domu. V tématu budeme pokračovat i po podzimních prázdninách, budeme vytvářet další konstrukce a objekty. (Jana Reichel, lektorka)