Přijímání dětí

Zápis dětí
Den na zkoušku
Letokruh naživo

Zápis dětí do 1. třídy

Přestup do vyšších ročníků