Dotazník pro rodiče

Mámo, táto, jakou školu chcete pro svoje děti?