Sportovní a pohybové hry

„Ve zdravém těle zdravý duch.“



Cílem kroužku je, aby děti získaly pozitivní vztah k pohybu, objevily radost v jeho rozmanitých formách a rády ho využívaly i ve svém volném čase.

Kroužek je zaměřený na radost z pohybu, posílení fyzického i duševního zdraví, rozvoj pohybových schopností a dovedností formou různých her a průpravných cvičení. V rámci kroužku se děti seznámí se základy gymnastiky, fotbalu, házené, lakrosu, úpolů a sebeobrany, tance aj.

Při kolektivních hrách se děti učí navzájem spolupracovat, nemyslet jen na sebe, učí se základním pravidlům, bez kterých by hra nemohla fungovat, mimo jiné ctít a respektovat vítěze i poraženého.

KDY?

  • každé pondělí od 13.45 do 14.45 hodin, v tělocvičně T. J. Sokol Řečkovice, Vážného 19, Brno-Řečkovice
  • lektor vyzvedává děti ve 13.30 v Letokruhu a přivádí je cca v 15.00 zpět
  • začínáme v pondělí 18. 9. 2017

 

S KÝM?

Petr Prokš – na Masarykově univerzitě studuje obor Animátor sportovních aktivit (Fakulta sportovních studií) a obor Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (Pedagogická fakulta). Šest let se aktivně podílí na vedení skautského oddílu v Brně - Řečkovicích, každoročně organizuje letní skautský tábor.

CENA?

  • 1 350 Kč/ pololetí
  • platba na účet školy, č. ú.: 2800648998/2010 (Fio banka)