Individuální výuka hry na zobcové flétny

Děti se v individuálních hodinách hry na zobcovou flétnu učí hrát nejprve na sopránovou zobcovou flétnu, později také na ostatní flétny. Hravou formou se přitom seznamují i s hudební naukou a součástí hodin jsou rovněž pohybové aktivity a poslech hudby.

KDY?

  • Výuka probíhá každý všední den odpoledne kromě čtvrtka.
  • Na konkrétní čas je potřeba se domluvit přímo s lektorkou, Danou Dočkalovou.

 

DÉLKA HODINY

  • 45min. nebo 30min. lekce (začátečníci volí obvykle 30 min, u pokročilejších hráčů je to individuální. Nutná konzultace s lektorkou.)

KDE?

  • ZŠ Letokruh, Terezy Novákové 62a

CENA?

  • Lekce 45 minut: 3 230 Kč/ pololetí (jedna lekce 190 Kč)

  • Lekce 30 minut: 2 210 Kč/ pololetí (jedna lekce 130 Kč)

  • Za hodiny, které odpadnou z důvodu nemoci lektorky nebo akce pořádané školou vám na konci pololetí peníze vrátíme zpět.

  • Za hodiny, které odpadnou z důvodu nemoci žáka, se peníze nevrací. ty je možné je nahradit po domluvě s lektorkou.
  • Platba na účet školy, č. ú.: 2800648998/2010 (Fio banka)

 

S KÝM?¨

  • DANOU DOČKALOVOU (podívejte se na stránku Naši lidé)

„Výukou hry na zobcovou flétnu se zabývám (a také bavím ) již téměř dvacet let. Mým cílem je seznámit své ‚učedníky‘ (mám zkušenosti s těmi malými, ale také dospělými) s hrou na tento krásný starobylý nástroj tak, aby si ji oblíbili.

Upřednostňuji individuální výuku, je tak více prostoru podat žákům dobré základy hry na nástroj, a až poté je případně občas spojovat do společných hodin, v nichž si osvojí vícehlasou komorní hru. Při společných vystoupeních pak mají možnost zakoušet radost z toho, že jejich muzicírování může občerstvit nejen je samotné, ale mnohé další.

Postupně děti seznamuji s celou ‚rodinou‘ zobcových fléten – tj. s flétnou sopraninovou, sopránovou, altovou, tenorovou i basovou. Pro začátečníky je však důležité naučit se nejdříve dobře hrát na sopránovou zobcovou flétnu. Hravou formou přiměřenou věku dětí je seznamuji postupně také s hudební naukou, aby i díky tomu mohly stále hlouběji pronikat do světa hudby a zamilovat si jej. Vzorem i inspirací mi v tom jsou všestranní barokní hudebníci. Součástí hodin je poslech hudby a také pohybové aktivity s hudbou spojené ( ty uplatňuji zejména p
ři výuce menších žáčků ).“

Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte prosím přímo Danu Dočkalovou dana.dockalova@seznam.cz, 739 236 414.

 

Přihlášování v průběhu září 2018