Změna ředitelky Základní školy Letokruh

31.12.2015 00:00

S koncem kalendářního roku 2015 dochází ke změně ve vedení školy. 

Dosavadní ředitelka Mgr. Martina Raiserová nastoupila do školy s prvním dnem školního roku 2014/2015. S její pomocí se nám podařilo Letokruh v prvním školním roce stabilizovat, za což jí patří dík. Postupem času se však začalo ukazovat, že se naše představy o způsobu vedení školy rozcházejí s představami a konkrétními kroky dosavadní ředitelky, a proto jsme se dohodli na rozvázání pracovního poměru k 31. prosinci 2015. 

Od 1. ledna 2016 je vedením školy ve funkci ředitelky jako jejího statutárního orgánu pověřena Mgr. Barbara Strobachová, zakládající členka spolku Kaplia, z. s., a v současné době členka školské rady a garantka kruhu slavností. Řízení školy tak pod jejím vedením přebírá zkušený zřizovatelský tým, jako tomu bylo v prvním roce rozjezdu celého projektu. 

Mgr. Petra Langášková
předsedkyně spolku Kaplia, z. s., zřizovatele Základní školy Letokruh