Martina Sedláková

zástupkyně ředitelky pro provoz a administrativu

Martina vystudovala obor sociologie na FSS MU v Brně. V průběhu studia se zaměřila především na sociologii města a jeho veřejného prostoru. Toto téma prohloubila na téměř ročním studijním pobytu v Kodani u profesora Jana Gehla. Má tři děti, které jí otevřely nové obzory a obrátily pozornost jiným směrem – k přírodě a způsobům vzdělávání.

Ráda chodí po horách, dívá se do ohně, tvoří s barvami, hraje na flétnu, cvičí jógu a plave. Sdílí záliby svých dětí: s dcerou Anežkou jezdí na koni, se synem Vítkem podniká výpravy za minerály a s nejmladší Barunkou zpívá.

Do Letokruhu mě přivedla láska k přírodě, touha zachovat u svých dětí přirozenou radost z objevování a snaha rozvíjet možnosti českého školství.“