Jan Sobota

třídní učitel 3. L a hlavní vychovatel ve školní družině

"Moje první zaměstnání  po střední škole byla práce třídního učitele na malotřídní vesnické škole. Bez patřičného vzdělání i praxe jsem učil studentíky třetí a čtvrté třídy. Nevím, jaké vzpomínky na to mají oni, ale já zjistil, že učení na základní škole má tu nádhernou vlastnost, že lidskou mysl a schopnosti nejen kultivuje, ale z gruntu mění, nelítostně a jednou provždy. A v tom je jeho nebezpečí a krása!"

Honza pochází z Vysokého Mýta, kde vystudoval místní gymnázium, navázal studiem na Filozofické fakultě MU, obor Estetika, magistersky pokračoval oborem Učitelství estetické výchovy pro střední školy. Aktuálně je doktorandem na PdF (obor Výtvarná výchova). 

"V rámci studia se věnuji manifestovaným preferencím (vkusu) a symbolickému a hodnotovému aparátu, který jednotlivé kultury a subkultury doprovází a reprezentuje. Hledám jeho možné využití v didaktickém procesu pro rozvoj kritického myšlení, případně jako nástroj demarkace proti stupiditě a konzumnímu chování."

Mezi Honzovy zájmy patří řemesla, chození po horách, volejbal a včelaření, kterému se věnuje už 20 let. Má rád hudbu, černou kávu a absurdní humor.