Iva Brucknerová

párová učitelka ve 3. L (sdružený 3. a 4. ročník)

 

motto: Do Letokruhu mě nepřivedla náhoda. Potřebovala jsem ve svém profesním životě udělat změnu. Opustila jsem stávající školu a na pár měsíců si odjela pročistit hlavu. Po návratu jsem měla opět chuť začít učit, ale jinak a v jiném systému...“

 

Co Vás zaujalo na škole Letokruh?

Ve škole mě zaujal individuální přístup k dětem, který je dán zejména menším počtem žáků ve třídě. Dále přátelská atmosféra celé školy a otevřená komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči.

Kde a na jakém typu škol jste učil/a v předchozích letech?

Začínala jsem na malé základní škole v Hradci Králové. Po přestěhování do Brna jsem učila osm let na velké základní škole, která byla zaměřená na daltonské vyučování.

Co Vás baví na práci s dětmi především?

Baví mě spontánnost dětí a jejich pozitivní energie, jejich upřímná radost z objevování nových věcí a možnost pozorovat rozvoj jejich osobnosti.

Co Vám připadá důležité děti naučit?

Umět se správně vyjadřovat, chovat se hezky k sobě, kamarádům a svému okolí. Vytvořit si vlastní názor na základě vlastních vědomostí a prožitků. Mít všeobecný přehled o dění kolem nás. Naučit se ovládat český jazyk a rozvíjet logické myšlení.

Jaké pedagogické koncepce ve své práci využíváte?

Mám ráda, když si žáci k výsledku dojdou sami za pomoci pomůcek nebo vlastní spolupráce. Mají pak větší radost ze svého úspěchu. Využívám společné učení, kdy si žáci navzájem pomáhají a učitel zde bývá jako rádce, pomocník. Děti by se měly naučit „chtít se učit“ a brát učení jako možnost vlastního rozvoje, často proto využívám názorné vyučování. Frontální vyučování využívám již málo, spíše podle potřeby. Samozřejmostí jsou pro mě ranní kruhy, které jsou dobré pro rozvoj komunikace a řešení problémů. Kladu také důraz na individuální výuku, schopnost organizace vlastní práce a dodržování daných třídních pravidel.

V čem je Letokruh jiný než klasická škola?

V Letokruhu se pedagogové snaží společně vytvářet vhodnou koncepci školy. Hledají efektivnější cesty ke vzdělávání žáků.Nevytváří v dětech strach a mindráky z jejich nedostatků, podporují je a vedou k učení přirozenější a přátelštější cestou. Letokruh se nepodřizuje tolik systému jako klasické školy, učitelé tak mají volnější ruce.

Jaký způsob hodnocení dětí je Vám blízký?

Průběžné slovní hodnocení žák – učitel mezi čtyřma očima. Hodnocení mezi žákem, - učitelem a rodičem, kdy se každá strana může otevřeně vyjádřit.