Gabriela Hájková

třídní učitelka ve 2. L školního roku 2016/17

momentálně na rodičovské dovolené


Gabriela vystudovala učitelství historie a teorii a dějiny divadla (FF MU), intenzivně navštěvovala i Katedru environmentálních studií (FSS MU), která ji v mnohém formovala a nasměrovala do budoucí praxe. V letech 2011 - 2014 působila na Lipce - školském zařízení pro environmentální vzdělávání, která je jí spolu s organizací NaZemi velkou inspirací v oblasti vzdělávání. Je redaktorkou Jihomoravských ekolistů, zajímá se o globální vzdělávání, tanec v pohybu a souvislosti Listopadu 1989.

Ve škole Letokruh působí od jejího založení, nejprve jako asistenka ve třídě Lenky Poluvé a vychovatelka ve školní drižině.

"Letokruh vnímám jako velmi smysluplný, ambiciózní a dlouhodobý projekt a mám opravdu radost, že můžu být u jeho počátku. Těším se, co všechno se od dětí naučím a co velikého i malého spolu vymyslíme a vytvoříme."