Barbara Strobachová


ředitelka ZŠ Letokruh

Bára vystudovala jednooborovou psychologii na FFMU a téměř i francouzskou lingvistiku FF UK. Dokončila doktorát na PedF MU, kde učí psychologii a dělá výzkum sociálně znevýhodněných děti. Je maminkou tří skvělých dětí. V přestávkách mezi mateřskými povinnostmi pracovala jako klinický dětský psycholog. Více než 7 let je předsedkyní OS Hajnštejn, které pořádá integrované prázdninové a víkendové pobyty pro děti. V lesní mateřské školce Sýkorka, kam chodí se svými dětmi, pomáhá s koordinací činnosti pedagogů.