Ondřej Jelínek

Ondřej Jelínek
asistent pedagoga pro lesní den, asistent ve výuce a vychovatel ve školní družině

Ondřej absolvoval školu uměleckých řemesel se zaměřením uměleckou keramiku. Tuto dovednost využíval jako dobrovolník při práci s dětmi v Pestré klubovně, poté jako pracovník v sociálně terapeutické dílně při práci s lidmi s postižením. Tato dlouhodobější zkušenost ho nasměrovala k dalšímu studiu na Střední pedagogické škole v Boskovicích.

Ve škole Letokruh je asistentem Lenky Poulové v rámci lesních čtvrtků. S dětmi budou oba ale nejen chodit do lesa a jezdit na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, čeká je také řada exkurzí, výukových programů, návštěva divadel, muzeí a také exkurze do různých provozů (pošta, banka, výrobny atd.)

„ S příchodem syna Floriána se prohloubil můj zájem o jiné formy výchovy a vzdělávání a začal jsem hledat informace o dalších možnostech a přístupech ke vzdělání. Zajímám se také o permakulturu, přírodní staviteství a zdravou stravu. Příroda a její zákonitosti jsou pro mě inspirací, místem klidu a podnětů pro celkový rozvoj člověka."