Naši lidé


Irena Floriánová

ředitelka

Irena vystudovala učitelství pedagogiky na Ústavu pedagogických věd FF MU a učitelství anglického jazyka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UPa. Nenahraditelnou zkušeností pro ni byla role facilitátora v mezinárodním projektu Shape up Europe, v rámci něhož se zabývala školením a vedením pedagogů v oblasti participace dětí a mladých lidí (od MŠ až po SŠ) na rozhodovacích procesech v oblasti zdravého životního stylu. Během workshopů napříč Evropou se utvrdila ve svém přesvědčení, že mladí lidé chtějí a mohou být hybateli změn v komunitě, ve které žijí. Spolupracovala na projektech Demokracie v prostředí školy, Participace žáků v české škole či Alternativní metody ve výuce angličtiny u žáků se SPU na MU v Brně.

Je tvůrčím, činorodým, bezprostředním člověkem milujícím humor, který se rád se svou rodinou vrací na rodné Valašsko. Ve volném čase rovněž ráda cestuje, přičemž k jejím oblíbeným destinacím patří především Skotsko a Irsko. Zdrojem radosti jsou pro ni také její dvě dcery.

Motto: „Zkušenost není to, co člověka potká, ale jak člověk naloží s tím, co ho potkalo.“ A. Huxley

> přečtěte si o Ireně více

 

Jitka Vidláková

Zástupkyně ředitelky pro rozvoj školy

Jitka vystudovala pedagogiku a historii na FF MU v Brně, kde také dokončila doktorát v oboru Pedagogika. Pět let působila jako akademická pracovnice na ICV MENDLU v Brně, kde kromě jiného po pedagogické stránce připravovala budoucí učitele středních škol. Díky stážím v různých zemích Evropy získala inspirující zkušenosti se systémy vzdělávání v zahraničí. Je příznivcem myšlenky demokracie ve škole a participace žáků na životě školy, čemuž se věnovala i výzkumně. Kromě práce v Letokruhu v současně době lektoruje pro Centrum rozvoje pedagogických kompetencí MU a pro VUT v Brně.

Ráda se učí novým věcem a pracuje na smysluplných věcech, u nichž chce vidět výsledek dotažený do konce. Je aktivním, sportovně založeným člověkem, který rád tráví svůj volný čas s rodinou mimo město – na skalách, na horách, v lese, na kole, na lyžích …

Motto: Neplánovat znamená plánovaný neúspěch.“ (G. Petty: Moderní vyučování)

> přečtěte si o Jitce více

 

Lenka Poulová

třídní učitelka 4. L (4. a 5. ročník)

Lenka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na TV a učit začala v roce 1999. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky, prošla kurzem Respektovat a být respektován a účastní se hravých seminářů Intuitivní pedagogiky. Sedm let učila v Montessori třídě na ZŠ Gajdošova v Brně-Židenicích. Lenčiny radosti a zájmy? Hudba, tanec, procházky, dcera, kamarádi a společné pobyty v přírodě, Jarda Dušek a jeho dohody, myšlenky, smích, improvizovaná divadla, cestování, sluníčko, vítr, bylinky, houpací síť...

"Těším se na děti, na  společné prozkoumávání zahrady, lesů, vod, na tvoření nových her a objevování souvislostí, na radost a skotačení, na dětské nápady a nekonečnou fantazii, na rozhýbání těla a překonání úskalí, na kamarády a kamarádky... zkrátka na zážitky!"

> přečtěte si o Lence více

Helena Naňáková

třídní učitelka 3. L 

Helena vystudovala teologickou a pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obory učitelství náboženství a etiky pro SŠ, výtvarná výchova pro II. stupeň ZŠ a učitelství I. stupně). Prošla si jako pedagog několika vzdělávacími stupni – od mateřské školky až k vyšší odborné škole a dalšímu vzdělávání dospělých. Učila na školách speciálních, malotřídních, vesnických, základních, na gymnáziu, vyšší odborné škole sociální, v soukromé školce s prvky montessori a na soukromé základní škole komunitního typu.

Relaxuje u vytváření drobných dárků – ručně malovaného oblečení, originálního přání, hedvábí, skleněných svícnů aj. Ráda se vyzpívává ze smutků i radostí, hraje na varhany a klavír, miluje sbírání hub v lese po dešti, moře i hory, diskuze nad smyslem života i společenskými tématy nejen v kavárně…

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.“

„Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.“

> přečtěte si o Heleně více

 
 

Petr Okurka

třídní učitel 2. L školního roku 2017/18

Petr vystudoval učitelství pro první stupeň základní školy na univerzitě v Olomouci. V té době ho bavilo zpívání ve studentské schole a dětské letní tábory. Po studiu cestoval za prací a za poznáním do Izraele, kde strávil jeden rok. Když se vrátil, pracoval nějakou dobu jako novinář v regionální redakci novin. Jeho první učitelské místo bylo na základní škole v Jimramově. Potom, a po další novinářské přestávce od školy, byl ředitelem na venkovských málotřídních školách. Zajímá se o možnosti svobodného a smysluplného vyučování a zdravého přístupu k dětem. Užil si dvoutýdenní kurz angličtiny a metodiky v Oxfordu a řadu krátkých kurzů. Například kurz Hejného matematiky, která ho baví, nebo kurz češtiny Hany Mühlhauserové, která ho taky velmi oslovuje.

„Rád cestuji, poznávám nová místa a nové lidi. Mám rád hudbu i ticho, východ i západ Slunce, svěží vzduch i letní teplo, čistou stránku, kterou můžu popsat, i tu popsanou, do které se můžu začíst, divokou krajinu i velkoměsto, děti i babičky nebo dědečky. Jsem rád kdekoli se svojí rodinou, sám u svého piana, nebo jakkoli na zahrádce. Mám rád svobodu a dveře otevřené novým možnostem.“

> přečtěte si o Petrovi více

Radka Šichová

třídní učitelka, 1. L školního rok 2017/18

„Čím jsem starší, tím více je mi svět dětí bližší a osobně rozvíjející. Ráda se jimi nechávám inspirovat.  Jsou pro mě velkou studnicí nových zážitků, zajímavých myšlenek a nositeli velkých a intenzivních prožitků a emocí, jak těch méně radostných, tak i pozitivních.“

 
 

Lenka Michlovská

Párová učitelka 1. L 

"Ráda bych pro děti (a společně s nimi) utvářela sdílné, radostné prostředí beze strachu, aby mohlo probíhat přirozené a učení."

Lenka je s dětmi jsem spjatá už od 13 let, kdy začínala vést skautskou družinku. Postupně se přes organizování výprav a táborů dostala i k celoročnímu vedení oddílu a skautským kurzům různého druhu. Bytí s dětmi ji velmi inspiruje, naplňuje a nabíjí, proto se rozhodla studovat pedagogiku v kombinaci s psychologií. Při škole začala pracovat v lesní školce, kde funguje dodnes, a užívá si kontaktu s přírodou. Zajímá ji, jak pokračují cesty dětí z lesní školky dál do základního vzdělávání, proto ji potkáte také v Letokruhu.

Kromě práce ve školce a škole fandí divadlu, hraje a zpívá, navštěvuje koncerty, ráda fotím brněnská zákoutí a lidi, jezdí na kole a vyráží z Brna do různých směrů. Nejlíp je jí venku, třeba v horách.

 

Monika Blažková

učitelka angličtiny, lektorka kroužku angličtiny 

Monika vystudovala střední grafickou školu v Praze, pedagogickou fakultu v Brně a po absolvování kurzu metodologie učení jazyků na Brooks Univerzitě v Oxfordu a v Bournemouthu (o několik let později) se věnuje kreativnímu učení jazyků ve všech úrovních jazykového vzdělávání a pro všechny věkové skupiny. Působí také od roku 2009 jako učitelka angličtiny mezinárodní letní školy pro děti ve Velké Británii. 

,,Pokaždé, když se s dětmi společně smějeme, zpíváme, hrajeme si a komunikujeme,  jsem šťastná, že má moje práce smysl.“

Motto:„Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“ (Robert Fulghum)

 

 

 

 

 

Dana Dočkalová

asistentka ve výuce a lektorka individuální výuky na zobcové flétny

„Po celý svůj dosavadní profesní život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí a principy  školy Letokruh jsou mi z mnoha důvodů blízké. Naše dvě děti vyrůstaly spolu s vrstevníky ze spřátelených rodin tak, že jsme s nimi trávili mnoho času v přírodě a různorodými tvůrčími aktivitami. Vlastně jsme se pokoušeli realizovat způsob výchovy, který je dnes vlastní vznikajícím lesním školkám. Dcery s námi během dětství a dospívání prošlapaly doslova "kus světa". Bohatství, které tím získaly, nespočívá pouze ve vědomostech, které si při tom o přírodě i navštívených místech osvojily, ale také v zakoušení přátelské pospolitosti a v mnohém tom neviditelném a slovy těžko uchopitelném, co však přesto formuje naše duše.“

Dana se v Letokruhu garantuje Kruh hudby, pořádá pondělní a páteční ranní zpívání  a hudební dýchánky a věnuje i individuální výuce hry na zobcové flétny.

> přečtěte si o Daně více

 

Ondřej Jelínek

asistent pedagoga pro lesní den, asistent ve výuce a vychovatel ve školní družině

„ S příchodem syna Floriána se prohloubil můj zájem o jiné formy výchovy a vzdělávání a začal jsem hledat informace o dalších možnostech a přístupech ke vzdělání. Zajímám se také o permakulturu, přírodní staviteství a zdravou stravu. Příroda a její zákonitosti jsou pro mě inspirací, místem klidu a podnětů pro celkový rozvoj člověka."

> přečtěte si o Ondrovi více

Jan Sobota

vychovatel ve školní družině

"Moje první zaměstnání  po střední škole byla práce třídního učitele na malotřídní vesnické škole. Bez patřičného vzdělání i praxe jsem učil studentíky třetí a čtvrté třídy. Nevím, jaké vzpomínky na to mají oni, ale já zjistil, že učení na základní škole má tu nádhernou vlastnost, že lidskou mysl a schopnosti nejen kultivuje, ale z gruntu mění, nelítostně a jednou provždy. A v tom je jeho nebezpečí a krása!"

> přečtěte si o Honzovi více

 

Jana Smejkalová

vychovatelka ve školní družině

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu MU. Velkou inspirací jí byla a je LMŠ Sýkorka, se kterou spolupracovala od jejích začátků. Je lektorkou dětské jógy a má dva syny. Čas s dětmi ráda prožívá v přírodě, čtením knížek a encyklopedií a objevovaním.

"Baví mě dětská bezprostřednost, upřímnost a nespoutanost, legrácky,smích a lumpačení... a jejich schopnost nevědomky nastavovat zrcadlo."

> přečtěte si o Janě více

Martina Sedláková

zástupkyně ředitelky pro provoz a administrativu

Martina vystudovala obor sociologie na FSS MU v Brně. V průběhu studia se zaměřila především na sociologii města a jeho veřejného prostoru. Toto téma prohloubila na téměř ročním studijním pobytu v Kodani u profesora Jana Gehla. Má tři děti, které jí otevřely nové obzory a obrátily pozornost jiným směrem – k přírodě a způsobům vzdělávání.

Ráda chodí po horách, dívá se do ohně, tvoří s barvami, hraje na flétnu, cvičí jógu a plave. Sdílí záliby svých dětí: s dcerou Anežkou jezdí na koni, se synem Vítkem podniká výpravy za minerály a s nejmladší Barunkou zpívá.

Do Letokruhu mě přivedla láska k přírodě, touha zachovat u svých dětí přirozenou radost z objevování a snaha rozvíjet možnosti českého školství.“