Naši lidé

Petra Komárková

ředitelka školy

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy a v rámci celoživotního vzdělávání si rozšířila kvalifikaci na učitelství 1. stupně. Na Univerzitě Pardubice vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy. V Brně vystudovala doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě. Rok vyučovala na Univerzitě Porto v Portugalsku, strávila pracovně i cestováním více jak rok v USA, několik měsíců pracovala v Německu. Organizační schopnosti si vytříbila např. při koordinování víceletého mezinárodní projektu. Dále se vzdělává, sleduje trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, zajímá se o alternativní pedagogické přístupy, absolvovala vzdělávání v Montessori pedagogice (od několika hodinových seminářů přes vícedenní vzdělávání až po měsíční AMI kurz). Je jedním ze zakládajících rodičů základní školy Letokruh a od března 2018 je jejím jediným zřizovatelem. Zároveň vybudovala a řídí vlastní soukromou Montessori školu v Brně-Chrlicích. Má 3 děti. Ráda cestuje, snowboarduje, jezdí na silničním kole, čte či studuje, zahradničí a tvoří rukama.

> přečtěte si o Petře více

 

Lenka Poulová

třídní učitelka ve 4. L

Lenka vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na TV a učit začala v roce 1999. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky, prošla kurzem Respektovat a být respektován a účastní se hravých seminářů Intuitivní pedagogiky. Sedm let učila v Montessori třídě na ZŠ Gajdošova v Brně-Židenicích. Lenčiny radosti a zájmy? Hudba, tanec, procházky, dcera, kamarádi a společné pobyty v přírodě, Jarda Dušek a jeho dohody, myšlenky, smích, improvizovaná divadla, cestování, sluníčko, vítr, bylinky, houpací síť...

"Těším se na děti, na  společné prozkoumávání zahrady, lesů, vod, na tvoření nových her a objevování souvislostí, na radost a skotačení, na dětské nápady a nekonečnou fantazii, na rozhýbání těla a překonání úskalí, na kamarády a kamarádky... zkrátka na zážitky!"

> přečtěte si o Lence více

 

Břetislav Brtník

nový učitel 4. L

Břetislav vystudoval učitelství pro 1. stupeň na Univerzitě Palackého v Olomouci. Své nadšení pro práci s dětmi objevil už před nástupem na střední školu jako táborový vedoucí. Kromě pedagogiky má spoustu dalších zájmů. Od první třídy hrál na klavír a později i na bicí, zpíval ve sboru a objevil i nadšení pro divadlo v dramatickém kroužku. Zajímá se o počítače a vše, co se kolem této oblasti točí. Za zmínku stojí i je jeho velká záliba ve vaření. Zjistil, že když chce, tak si dokáže uvařit, cokoli ho napadne. Proč se nakonec přece jen rozhodl pro dráhu učitele, se ho můžete přijít zeptat do Letokruhu!

> přečtěte si o Břetislavovi více

 

Helena Naňáková

třídní učitelka 3. L 

Helena vystudovala teologickou a pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obory učitelství náboženství a etiky pro SŠ, výtvarná výchova pro II. stupeň ZŠ a učitelství I. stupně). Prošla si jako pedagog několika vzdělávacími stupni – od mateřské školky až k vyšší odborné škole a dalšímu vzdělávání dospělých. Učila na školách speciálních, malotřídních, vesnických, základních, na gymnáziu, vyšší odborné škole sociální, v soukromé školce s prvky montessori a na soukromé základní škole komunitního typu.

Relaxuje u vytváření drobných dárků – ručně malovaného oblečení, originálního přání, hedvábí, skleněných svícnů aj. Ráda se vyzpívává ze smutků i radostí, hraje na varhany a klavír, miluje sbírání hub v lese po dešti, moře i hory, diskuze nad smyslem života i společenskými tématy nejen v kavárně…

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.“

„Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.“

> přečtěte si o Heleně více

 
 

Petr Okurka

třídní učitel 2. L školního roku 2017/18

Petr vystudoval učitelství pro první stupeň základní školy na univerzitě v Olomouci. V té době ho bavilo zpívání ve studentské schole a dětské letní tábory. Po studiu cestoval za prací a za poznáním do Izraele, kde strávil jeden rok. Když se vrátil, pracoval nějakou dobu jako novinář v regionální redakci novin. Jeho první učitelské místo bylo na základní škole v Jimramově. Potom, a po další novinářské přestávce od školy, byl ředitelem na venkovských málotřídních školách. Zajímá se o možnosti svobodného a smysluplného vyučování a zdravého přístupu k dětem. Užil si dvoutýdenní kurz angličtiny a metodiky v Oxfordu a řadu krátkých kurzů. Například kurz Hejného matematiky, která ho baví, nebo kurz češtiny Hany Mühlhauserové, která ho taky velmi oslovuje.

„Rád cestuji, poznávám nová místa a nové lidi. Mám rád hudbu i ticho, východ i západ Slunce, svěží vzduch i letní teplo, čistou stránku, kterou můžu popsat, i tu popsanou, do které se můžu začíst, divokou krajinu i velkoměsto, děti i babičky nebo dědečky. Jsem rád kdekoli se svojí rodinou, sám u svého piana, nebo jakkoli na zahrádce. Mám rád svobodu a dveře otevřené novým možnostem.“

> přečtěte si o Petrovi více

 

Radka Šichová

třídní učitelka, 1. L školního rok 2017/18

„Čím jsem starší, tím více je mi svět dětí bližší a osobně rozvíjející. Ráda se jimi nechávám inspirovat.  Jsou pro mě velkou studnicí nových zážitků, zajímavých myšlenek a nositeli velkých a intenzivních prožitků a emocí, jak těch méně radostných, tak i pozitivních.“

> přečtěte si o Radce více

 
 

Lenka Michlovská

párová učitelka 1. L 

"Ráda bych pro děti (a společně s nimi) utvářela sdílné, radostné prostředí beze strachu, aby mohlo probíhat přirozené a učení."

Lenka je s dětmi jsem spjatá už od 13 let, kdy začínala vést skautskou družinku. Postupně se přes organizování výprav a táborů dostala i k celoročnímu vedení oddílu a skautským kurzům různého druhu. Bytí s dětmi ji velmi inspiruje, naplňuje a nabíjí, proto se rozhodla studovat pedagogiku v kombinaci s psychologií. Při škole začala pracovat v lesní školce, kde funguje dodnes, a užívá si kontaktu s přírodou. Zajímá ji, jak pokračují cesty dětí z lesní školky dál do základního vzdělávání, proto ji potkáte také v Letokruhu.

Kromě práce ve školce a škole fandí divadlu, hraje a zpívá, navštěvuje koncerty, ráda fotím brněnská zákoutí a lidi, jezdí na kole a vyráží z Brna do různých směrů. Nejlíp je jí venku, třeba v horách.

> přečtěte si o Lence více

 

Marie Švecová

nová učitelka 1. L

Marie vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti (Hudba, Psychogeometrie, Psychoaritmetika, Připravené prostředí na 1. stupni ZŠ). Navštívila několik seminářů Nové školy, Original Play Freda Donaldsona a další seberozvojové kurzy (např. Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Reflexologie nohy, atd.).

> přečtěte si o Marii více

 

Monika Blažková

učitelka angličtiny, lektorka kroužku angličtiny 

Monika vystudovala střední grafickou školu v Praze, pedagogickou fakultu v Brně a po absolvování kurzu metodologie učení jazyků na Brooks Univerzitě v Oxfordu a v Bournemouthu (o několik let později) se věnuje kreativnímu učení jazyků ve všech úrovních jazykového vzdělávání a pro všechny věkové skupiny. Působí také od roku 2009 jako učitelka angličtiny mezinárodní letní školy pro děti ve Velké Británii. 

,,Pokaždé, když se s dětmi společně smějeme, zpíváme, hrajeme si a komunikujeme,  jsem šťastná, že má moje práce smysl.“

Motto:„Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“ (Robert Fulghum)

 

Dana Dočkalová

asistentka ve výuce a lektorka individuální výuky na zobcové flétny

„Po celý svůj dosavadní profesní život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí a principy  školy Letokruh jsou mi z mnoha důvodů blízké. Naše dvě děti vyrůstaly spolu s vrstevníky ze spřátelených rodin tak, že jsme s nimi trávili mnoho času v přírodě a různorodými tvůrčími aktivitami. Vlastně jsme se pokoušeli realizovat způsob výchovy, který je dnes vlastní vznikajícím lesním školkám. Dcery s námi během dětství a dospívání prošlapaly doslova "kus světa". Bohatství, které tím získaly, nespočívá pouze ve vědomostech, které si při tom o přírodě i navštívených místech osvojily, ale také v zakoušení přátelské pospolitosti a v mnohém tom neviditelném a slovy těžko uchopitelném, co však přesto formuje naše duše.“

Dana se v Letokruhu garantuje Kruh hudby, pořádá pondělní a páteční ranní zpívání  a hudební dýchánky a věnuje i individuální výuce hry na zobcové flétny.

> přečtěte si o Daně více

 

Ondřej Jelínek

asistent pedagoga pro lesní den, asistent ve výuce a vychovatel ve školní družině

„ S příchodem syna Floriána se prohloubil můj zájem o jiné formy výchovy a vzdělávání a začal jsem hledat informace o dalších možnostech a přístupech ke vzdělání. Zajímám se také o permakulturu, přírodní staviteství a zdravou stravu. Příroda a její zákonitosti jsou pro mě inspirací, místem klidu a podnětů pro celkový rozvoj člověka."

> přečtěte si o Ondrovi více

Jan Sobota

asistent pedagoga, vychovatel ve školní družině

"Moje první zaměstnání  po střední škole byla práce třídního učitele na malotřídní vesnické škole. Bez patřičného vzdělání i praxe jsem učil studentíky třetí a čtvrté třídy. Nevím, jaké vzpomínky na to mají oni, ale já zjistil, že učení na základní škole má tu nádhernou vlastnost, že lidskou mysl a schopnosti nejen kultivuje, ale z gruntu mění, nelítostně a jednou provždy. A v tom je jeho nebezpečí a krása!"

> přečtěte si o Honzovi více

 

Jana Smejkalová

asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu MU. Velkou inspirací jí byla a je LMŠ Sýkorka, se kterou spolupracovala od jejích začátků. Je lektorkou dětské jógy a má dva syny. Čas s dětmi ráda prožívá v přírodě, čtením knížek a encyklopedií a objevovaním.

"Baví mě dětská bezprostřednost, upřímnost a nespoutanost, legrácky,smích a lumpačení... a jejich schopnost nevědomky nastavovat zrcadlo."

 

Barbora Pelánková

asistentka ředitelky

Slovenská náplavka. Studovala na přírodovědecké fakultě. Napsala spoustu grantů, přečetla fůru knih, vypila hektolitry kávy a snědla tuny čokolády. Má ráda strukturu a svobodu, Beethovena a jazz. Spoluzakládala Letokruh. Protože má o jeden titul méně než paní ředitelka, je v Letokruhu asistentkou ředitelky a dělá všechno pro hladký chod školy.

"To break the rules, you must first master them."

 

  

Slovenská náplavka. Studovala na přírodovědecké fakultě. Napsala spoustu grantů, přečetla fůru knih, vypila hektolitry kávy a snědla tuny čokolády. Má ráda strukturu a svobodu, Beethovena a jazz. (Spoluzakládala Letokruh.) Protože má o jeden titul méně než paní ředitelka, je v Letokruhu asistentkou ředitelky a dělá všechno pro hladký chod školy.
 
To break the rules, you must first master them