Zápis do 1. L školního roku 2018/19

Zápis do první třídy šk. roku 2018/19 proběhl v pátek 20. 4. a v sobotu 21. 4. 2018.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na této stránce v pátek 27. 4.

 

Kritéria pro přijímání dětí

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2018 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka na základě dalších kritérií tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí s vyváženým poměrem dívek a chlapců.

Přednost dostanou:

- děti, jejichž rodiče se podíleli na založení Základní školy Letokruh
    * bez jejich osobního nasazení by škola nevznikla

- děti, které mají v Základní škole Letokruh zaměstnaného rodiče
    * podporujeme slaďování pracovního a rodinného života

- děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy Letokruh
    * pro jednotné působení  rodiny a školy je vhodné, aby všichni sourozenci navštěvovali totožnou školu

- děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování Základní školy Letokruh
    * komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady


Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách. Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Další informace o životě školy naleznete v blogu a ve fotogalerii

Přestup do vyšších tříd

S ohledem na navýšenou kapacitu školy je možný přestup dětí do vyšších ročníků (2.–5. třída). Přečtěte si, jak výuku a prostředí ve škole vnímají rodiče stávajících žáků. Nabízíme také sourozenecké slevy. Pokud je pro vás tato varianta aktuální, kontaktujte nás.