Lidé v Letokruhu

Petra Komárková

zřizovatelka školy, zástupkyně ředitele
Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy a v rámci celoživotního vzdělávání si rozšířila kvalifikaci na učitelství 1. stupně. Na Univerzitě Pardubice vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy a v Brně doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě. Je jedním ze zakládajících rodičů základní školy Letokruh a od března 2018 je jejím jediným zřizovatelem. Zároveň vybudovala a řídí vlastní soukromou Montessori školu v Brně-Chrlicích. Má 3 děti. Ráda cestuje, snowboarduje, jezdí na silničním kole, čte či studuje, zahradničí a tvoří rukama.

>> Více o Petře

Martina Heyerová

třídní učitelka I. L
Martina vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zajímá se, co je nového ve vzdělávání, snaží se neustále rozvíjet a být lepším člověkem. Baví ji angličtina, dívat se na svět z výšky, ráda se hýbe, plave, cvičí jógu, chodí po kopcích i za kulturou, a když prší, otevře okno dokořán, poslouchá déšť a je v posteli s čajem a knížkou.

>> Více o Martině

Ivana Balcarová

Učitelka I.L
Vystudovala Pedagogickou fakultu obor Základy společenských věd a Ruský jazyk, které učila na střední škole. Nějakou dobu také pracovala ve firmě na pozici personalisty. Ráda cestuje, chodí do přírody a do divadla. Ze sportů ji baví plavání a tancování. Ve volném čase se věnuje dětem a osobnímu rozvoji.

Tereza Beránková

asistentka pedagoga I. L
Tereza studuje Učitelství pro 1.stupeň na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Má za sebou osm let studia španělského jazyka. Dříve pracovala jako vychovatelka v anglicko-české dětské skupině, vedla taneční kroužky pro děti a v současnosti je lektorkou swingu pro dospělé. Bezesporu je tanec její velkou vášní. Mimo tanec ráda cestuje, sportuje, čte knížky, hraje v divadelním spolku a zajímá se o pedagogiku a psychologii. Práce s dětmi ji velmi naplňuje a neustále dále posouvá. Je třeba se učit vzájemnému respektu a toleranci, poznání sebe sama a komunikaci. Jako asistent pedagoga v I.L ráda pomáhá učitelkám a žákům s hladčím průběhem vyučování v příjemném prostředí Letokruhu.

Dana Dočkalová

učitelka II. L a výuka hudební výchovy
„Po celý svůj dosavadní profesní život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí a principy školy Letokruh jsou mi z mnoha důvodů blízké. Naše dvě děti vyrůstaly spolu s vrstevníky ze spřátelených rodin tak, že jsme s nimi trávili mnoho času v přírodě a různorodými tvůrčími aktivitami. Vlastně jsme se pokoušeli realizovat způsob výchovy, který je dnes vlastní vznikajícím lesním školkám. Dcery s námi během dětství a dospívání prošlapaly doslova "kus světa". Bohatství, které tím získaly, nespočívá pouze ve vědomostech, které si při tom o přírodě i navštívených místech osvojily, ale také v zakoušení přátelské pospolitosti a v mnohém tom neviditelném a slovy těžko uchopitelném, co však přesto formuje naše duše.“

Karla Kočvarová

třídní učitelka III. L
Karla vystudovala pedagogickou fakultu v Brně na MU, magisterský obor učitelství pro druhý stupeň základní školy a to obory zeměpis a výchova k občanství. Díky této kombinaci se orientuje jak v přírodních vědách, tak ve vědách společenských. Do Letokruhu nastoupila hned po dokončení studia, zkušenosti s prací s dětmi ji však nechybí. V minulosti pracovala jako asistentka pedagoga v mateřské škole a na základní škole. Několik let již jezdí také jako vedouci na letní tábor. Na práci s dětmi ji nejvíce baví že žádný den není stejný, ráda děti učí novým věcem a ráda se přiučí i od dětí. Ve volném čase se ráda vydává do přírody, čte knížky nebo tráví čas s přáteli.

Monika Blažková

učitelka angličtiny v I.L a II.L
Monika vystudovala střední grafickou školu v Praze, pedagogickou fakultu v Brně a po absolvování kurzu metodologie učení jazyků na Brooks Univerzitě v Oxfordu a v Bournemouthu (o několik let později) se věnuje kreativnímu učení jazyků ve všech úrovních jazykového vzdělávání a pro všechny věkové skupiny. Působí také od roku 2009 jako učitelka angličtiny mezinárodní letní školy pro děti ve Velké Británii.

"Pokaždé, když se s dětmi společně smějeme, zpíváme, hrajeme si a komunikujeme, jsem šťastná, že má moje práce smysl."

Motto:„Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“ (Robert Fulghum)

Svatopluk Chlápek

učitel fyziky a informatiky

Radek Lekeš

učitel TV, vychovatel
Od absolvování fakulty Sportovních studií v Brně se v současnosti snažím o komplexní pochopení principů mezilidské interakce a propojení těchto poznatků v oboru tělesné výchovy a života obecně. Mojí současnou cestou mě provází několik koníčků, ze kterých chci vyzdvihnout zejména studium Karate-do, učitelství, zahradnictví, jezdectví a další sportovní aktivity. Občas si také zahraji nějakou PC hru nebo se oddávám nicnedělání.

Marie Švecová

podpora pro Montessori výuku
Marie vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti (Hudba, Psychogeometrie, Psychoaritmetika, Připravené prostředí na 1. stupni ZŠ). Navštívila několik seminářů Nové školy, Original Play Freda Donaldsona a další seberozvojové kurzy (např. Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Reflexologie nohy, atd.).

Andrea Svobodová

asistentka ředitele
Andrea pochází ze Severní Moravy, kde vystudovala Střední ekonomickou školu při Obchodní akademii v Novém Jičíně. Žila tři roky ve Velké Británii, studovala zde jazyk a poznávala místní kulturu a historii. Od roku 2005 pracovala v americké nadnárodní společnosti Commscope Czech Republic s.r.o., kde jako asistentka a koordinátorka spolupracovala s managementem, financemi a personálním oddělením. Kromě cestování má ráda divadlo, ráda si zajde na dobrý koncert, cvičí jogu a pilates a momentálně ji nejvíce času zabere její čtyřletá dcerka.

Klára Vlčková

vychovatelka v družině
Klára je vystudovaná knihovnice, ale živí se jako pracovník sociální péče. Má tři syny a muže výtvarníka, kteří se starají o to, aby měla dostatečně zajímavý a rušný život. Ráda čte, šije a zahradničí. "V Letokruhu mě hodně baví vnímat nový rozměr práce s dětmi."

Claudia Zezulová

lektorka výtvarného ateliéru a kurzu kaligrafie
Claudia je z Brna, vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu a dále Pedagogickou fakultu, obor český jazyk-výtvarná výchova. Žila a pracovala jako grafička v reklamních agenturách v Curychu ve Švýcarsku, kde poznala i výuku na Waldorfských školách. 6 let byla jednatelkou a majitelkou grafického studia. Učila na Pedagogické fakultě grafický design. Působila 15 let jako středoškolská učitelka na Grafické škole v Brně. Později vedla výtvarné kroužky a keramiku na různých ZŠ. Dnes se věnuje práci lektorky výtvarných technik a kaligrafie. Ráda cestuje, poznává nové a věnuje se rodině, hlavně těm nejmenším.